De cultuurhistorische waardekaart maakt alle historisch waardevolle bebouwingen en landschappen in Voorschoten toegankelijk.

Bekijk de kaart(externe link)

Betekenis voor professionals

De kaart laat zien welke cultuurhistorische betekenis het betreffende object heeft. Deze informatie is niet alleen leuk voor geïnteresseerden, maar ook erg praktisch voor diverse professionals. Notarissen en makelaars kunnen nu precies zien wat status en geschiedenis van het pand of perceel is. Ook voor huiseigenaren is dit nuttige informatie, bijvoorbeeld bij aanpassingen aan hun monument of beeldbepalend pand.

Klaar voor de toekomst

De gemeente is verplicht om een erfgoedregister bij te houden. Met deze digitale waardekaart wordt het erfgoedregister interactief toegankelijk, wat aansluit bij de doelstellingen van de komende Omgevingswet.

Heeft u vragen of opmerkingen mail deze naar erfgoed@voorschoten.nl.

Toelichting op het gebruik van de cultuurhistorische waardekaart

Aan de linkerzijde staat een icoon, hieronder zijn de thema’s weergegeven die aan en uit kunnen worden gezet.

 • Rijksmonument pand (blauw)
 • Rijksmonument perceel (gearceerd blauw)
 • Gemeentelijk monument pand (groen)
 • Gemeentelijk monument perceel (gearceerd groen)
 • Beschermd dorpsgezicht (centrum)
 • Bescherm dorpsgezicht (Landgoederenzone)
 • Beschermd dorpsgezicht (pand)
 • Bebouwde kom
 • Kanaal van Corbulo (buffer)
 • Natura 2000
 • Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Er kan eenvoudig op adres worden gezocht via het kader links bovenin de kaart. Door met de cursor op het pand en/of perceel te klikken verschijnt een informatiebalk onderin het scherm. Op de kaart licht het gehele complex op, zodat duidelijk is welke percelen en onderdelen deel uit maken van het monument. Als dit niet automatisch plaatsvindt selecteer dan het selectiefilter rechts in de informatiebalk.

Door het complex- of monumentnummer aan te klikken wordt een link geopend naar redengevende omschrijving op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bij gemeentelijke monumenten wordt een pdf met de redengevende omschrijving geopend op het tabblad perceel in de kolom complex.

Onder de kolom beschermd dorpsgezicht wordt een link geopend naar betreffende pagina op de gemeentelijke website.