Een grote theaterzaal, ook geschikt voor film. Ruimtes voor repetities, lezingen en vergaderingen en een café-restaurant met terras. Dat zijn slechts enkele mogelijke nieuwe voorzieningen voor het nieuwe culturele centrum in de Voorschotense Kruispuntkerk. Deze week ging de gemeenteraad akkoord met de plannen van het college om de realisatie van het centrum verder uit te werken. 

Wethouder Paul de Bruijn: “Met deze plannen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het cultuuraanbod in Voorschoten. De kerk biedt straks ruimte aan de culturele organisaties voor muziek, toneel, dans en film die nu in de Prinses Marijkelaan zijn gehuisvest. Maar ook andere organisaties kunnen van deze faciliteiten gebruikmaken. Met het nieuwe centrum willen we een verbinding leggen tussen welzijn en cultuur, en ontstaat een plek voor beleving, ontmoeting en verbinding.”

Naast welzijn en cultuur is er ook ruimte voor wonen. Op de plek van het huidige bijgebouw van de Kruispuntkerk is een nieuw wooncomplex voorzien. Met deze ontwikkelingen in en naast de kerk wordt de entree van de Schoolstraat en het centrum van Voorschoten verder versterkt.

Ontwerpen door buro Belén, i.s.m. met Kathedraaldenkers

Haalbaarheid

De afgelopen maanden onderzocht gemeente Voorschoten of het haalbaar is om in de Kruispuntkerk een nieuw cultureel centrum te realiseren. Zo is samen met de culturele organisaties gekeken naar de wensen en eisen voor het centrum, is op basis daarvan een inrichtingsschets voor de kerk gemaakt. Ook is onderzocht wat de kosten zijn om dit te realiseren. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat er nog aan de plannen moeten worden geschaafd, maar dat het mogelijk lijkt om een aantrekkelijk centrum in de Kruispuntkerk te realiseren.

Ook de culturele organisaties in Voorschoten zijn positief over de plannen. Zij zien in de verschillende faciliteiten van het nieuwe centrum mogelijkheden om met elkaar een bruisende plek te creëren voor alle inwoners van Voorschoten. De organisaties zijn daarom van harte bereid om actief mee te werken aan de verdere uitwerking van de plannen.

Informatieavond

In mei wordt een informatieavond georganiseerd om de plannen te bespreken met geïnteresseerden. Hierover volgt later meer informatie. Mede op basis van de input die dan wordt opgehaald, worden de plannen samen met de culturele instellingen verder uitgewerkt. Eind december neemt de gemeenteraad het definitieve besluit over de ontwikkeling van de Kruispuntkerk.