Het coalitieakkoord 2018-2022 is bijna voltooid. In het prestatieoverzicht kunt u zien wat er de afgelopen coalitieperiode is bereikt. Wethouders Marcel Cramwinckel, Erika Spil en Paul de Bruijn maken kort de balans op. 

Prestatieoverzicht Coalitieakkoord Duurzaam Vooruitstrevend 2018-2022