Naast de langlopende opvang van statushouders en nareizigers in het Van der Valk-hotel, heeft de gemeente met het COA afgesproken dat er tijdelijk ook asielzoekers mochten verblijven. Dit gold voor de periode van dinsdag 21 november tot en met dinsdag 5 december jl. voor een groep van 38 vrouwen en kinderen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente op donderdag 1 februari per e-mail laten weten, dat deze groep asielzoekers nog steeds in het Van der Valk-hotel verblijft. De gemeente beraadt zich op de ontstane situatie.

Gevelsteen van De Gouden Leeuw

Afgelopen november vroeg het COA aan de gemeente Voorschoten om met spoed tijdelijke crisisnoodopvang voor 38 vrouwen en kinderen mogelijk te maken. Daarna zouden deze asielzoekers doorreizen naar een vaste opvanglocatie van het COA. Nadat het college daarmee instemde, ving de gemeente de groep op in hotel Van der Valk. Anders dan afgesproken, is het COA er tot op heden niet in geslaagd om de groep op een andere locatie onder te brengen.

“De reden ligt in het ontbreken van voldoende opvangplekken en de grote druk in Ter Apel en Budel”, legt COA-manager Ron van Ooijen uit. “Ook in de komende weken zijn er nog geen mogelijkheden om deze asielzoekers elders te huisvesten. We doen ons uiterste best om uiterlijk in de meivakantie een andere opvang te hebben gerealiseerd. Met excuses voor de ontstane situatie hoop ik op begrip van de gemeente Voorschoten.”

Wethouder Hans van der Elst laat in een eerste korte reactie weten: “Wij beraden ons op de ontstane situatie. Dit nieuws hebben wij recentelijk vernomen. De gemeenteraad en omwonenden worden zo spoedig als mogelijk geïnformeerd over de situatie.”