De Cliëntenraad ‘Sociale Dienst Voorschoten’ komt op voor de belangen van bijstandsgerechtigden en andere minima in Voorschoten. Kijk voor meer informatie op de website van de cliëntenraad(externe link).