Burgernet

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten.

Deelnemers uit de buurt krijgen van de politie een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een persoon of voertuig. Zodra deelnemers de persoon of het voertuig zien dat voldoet aan het signalement, bellen ze via het gratis Burgernetnummer 0800-0011 direct met de meldkamercentralist van de politie. Burgernet wordt slechts ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijke signalement beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan: diefstal, inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving of een vermist persoon. Naast de spraak- of sms-berichten hebben deelnemers ook de mogelijkheid om mails en nieuwsbrieven te ontvangen over de veiligheid in de omgeving.

Elke inwoner van 16 jaar of ouder van een deelnemende gemeente kan zich via www.burgernet.nl(externe link) aanmelden voor Burgernet. Je kunt ook vanaf je werkadres deelnemen.

WhatsApp-Buurtpreventie

Een WhatsApp-Buurtpreventiegroep in uw buurt. Overal in Nederland maken steeds meer inwoners gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Ook in Voorschoten zijn al verschillende groepen actief. Met de groepschat functie van WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar namelijk attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie die u kunt downloaden op uw smartphone. In WhatsApp kunt u met de groepschat functie meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van een groep.

WhatsApp in uw buurt

Of er voor uw buurt al een WhatsApp-groep bestaat, kunt u controleren op www.wabp.nl(externe link). Alle beheerders van bij de gemeente bekende groepen, hebben hun groep op deze site aangemeld.

Ondersteuning van de gemeente en politie

Wilt u zelf een WhatsApp-groep starten voor uw buurt? Meld uw groep dan aan bij www.wabp.nl(externe link). Deze website (ook een burgerinitiatief) biedt u tips en tricks maar inventariseert ook zo veel mogelijk groepen. Via deze website worden beheerders van aangrenzende groepen met elkaar in verbinding gesteld.

Wervings- en promotiemateriaal

De gemeente ondersteunt u graag bij werving van deelnemers, bijvoorbeeld met een wervingsflyer. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via ‘maak een melding’(externe link).

U kunt via e-mail speciale WhatsApp-stickers voor raam/deur/brievenbus aanvragen. Deze kunt u verspreiden onder de deelnemers van uw groep. Zo laat u gezamenlijk zien dat uw buurt alert is op verdachte situaties. 

Laat uw wijkagent weten dat u een WhatsApp-groep heeft in uw buurt. Op www.politie.nl(externe link) vindt u gegevens van de wijkagenten. Wijkagenten zitten niet in WhatsApp-groepen: bij verdachte situaties belt u de politie via 1-1-2. De wijkagent kan wel andere buurtbewoners wijzen op uw initiatief. U kunt naast de wijkagent en de gemeente ook andere partners in uw wijk/buurt op de hoogte brengen van uw WhatsApp-groep (denk hierbij bijvoorbeeld aan uw woningcorporatie of buurtvereniging).

Voor veel meer informatie over het doel van WhatsApp groepen, spelregels en praktische tips kunt u bijvoorbeeld terecht op de volgende internetpagina: Stripheldenbuurt(externe link).