Wat is het?

Het vooroverleg is een informele, informatieve fase die vooraf kan gaan aan uw formele aanvraag van een omgevingsvergunning. In het vooroverleg laat de gemeente weten of het plan kansrijk en vergunbaar is. Mogelijkheden en beperkingen kunnen ook aan de orde komen.

U bent niet verplicht om een aanvraag tot vooroverleg in te dienen bij de gemeente. Toch kan het voor veel duidelijkheid zorgen. Als u wilt weten of het zinvol is om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen en zekerheid wilt over wat u moet aanvragen en inleveren is het handig gebruik te maken van het vooroverleg.  

Hoe werkt het?

 • Nog voordat u een officiële aanvraag indient weet u of uw (complexe) plan kans van slagen heeft.
 • Als uit het vooroverleg blijkt dat uw plannen niet mogelijk zijn kunt u uw plannen nog wijzigen.
 • Als uit het vooroverleg blijkt dat uw plan niet haalbaar is, bent u minder geld kwijt dan als u direct een officiële aanvraag had ingediend.
 • U weet zeker welke onderdelen van de omgevingsvergunning u moet aanvragen en loopt minder risico op een onvolledige aanvraag.
 • U weet in een vroeg stadium welke stukken u moet indienen en aan welke eisen deze moeten voldoen.
 • De inhoud en adviezen van een vooroverleg zijn niet openbaar.

Het vooroverleg wordt getoetst aan:

 • Het van toepassing zijnde bestemmingsplan
 • Redelijke eisen van welstand

Hoe lang duurt het?

U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitkomst van de toetsen. Dit gebeurt in principe binnen 8 weken, tenzij uw vooroverleg, beoordeling dermate complex is dat er meer tijd nodig is om de mogelijkheden te onderzoeken.

Op basis van de uitkomst kun u besluiten over het aanvragen van een omgevingsvergunning. Tegen de uitkomst van een aanvraag vooroverleg, beoordeling kan geen bezwaar gemaakt worden.

Direct online regelen

De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl(externe link)

De gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl(externe link).

Voor het aanvragen van het vooroverleg via het omgevingsloket(externe link) controleer of u de benodigde documenten digitaal in uw bezit heeft.

 • Tekeningen te bouwen object (advies 1:100)
 • Situatietekening huidige situatie (advies 1:1000 of 1:500)
 • Kleurenfoto's van het bestaande bouwwerk en de belendingen
 • Tekeningen van de bestaande bouwwerken en belendingen met daarop aangegeven de bestemmingen
 • Tekening(en) met de lengte- en dwarsdoorsneden (bestaand en nieuw)
 • Tekening(en) met alle gevelaanzichten (bestaand en nieuw)
 • Principe-details die verband houden met het uiterlijk van het bouwwerk
 • OV-installatie / stookruimte

Heeft deze informatie u geholpen?