Voorschoten is rijk aan groen. Het heeft vele mooie en soms ook oude bomen, zowel in de parken en rond de oude buitens, als in de woonwijken en particuliere tuinen. Vele van deze bomen zijn zeker de moeite waard om eens nader bekeken te worden. Daarom heeft de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten in 2015 een vernieuwde bomenroute samengesteld. Deze bomenroute is door de gemeente Voorschoten in 2022 geactualiseerd en voert langs 50 markante bomen die op of vanaf de openbare weg te zien zijn. Dit is slechts een beperkt gedeelte van het grote assortiment bomen waar Voorschoten zo rijk aan is. In totaal staan er ongeveer 11.250 bomen in de gemeente buiten bosverband. Dat zijn er bijna net zoveel als er wooneenheden zijn (11.500).

De bomenroute is uitgezet in en rond de dorpskern met als uiterste punten de Palestrinalaan en de Karel Doormanlaan. De totale route is 7,5 km en kan in twee gedeelten worden afgelegd. Een noordelijk deel van 4 km en een zuidelijk deel van 3,5 km. Om de bomen gemakkelijker te kunnen herkennen is van alle in deze bomenroute beschreven en genummerde bomen, ter plaatse in het trottoir, een tegel aangebracht waarop de naam van de boom en het nummer zijn vermeld.

De route is opgezet als een wandelroute, maar kan ook per fiets worden afgelegd. Op enige plaatsen (het Ambachtspad, het Zuster Anna Lambooplantsoen, het Adegeestpark en het De Loozepad) zal men de fiets aan de hand moeten nemen. Onderaan deze pagina kunt u de bomenroute downloaden.