Beleidsregels kruimelgevallen

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten heeft op 8 december 2015 de “Beleidsregels Kruimelgevallen Voorschoten 2015” vastgesteld.

Artikel 2.1 1e lid onder c en artikel 2.12 1e lid onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geven het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om in bepaalde gevallen (de zgn. kruimelgevallen) met een omgevingsvergunning afwijken van een bestemmingsplan mogelijk te maken. In de beleidsregels is beschreven hoe het college van deze bevoegdheid gebruik maakt.