Het college van Voorschoten is nu een jaar aan de slag met het collegeakkoord Duurzaam Vooruitstrevend. Tijdens dit jaar hebben wij een start gemaakt met het concretiseren en uitwerken van het coalitieakkoord naar de succes van afgelopen jaar. Met de begroting is het mogelijk om komende jaren te investeren in ons dorp. Wel moeten we waken dat we ons niet rijk rekenen, er zijn diverse onzekere factoren waardoor we goed op ons geld moeten blijven letten. Desondanks kunnen we een aantal zichtbare investeringen doen.

Bereikbaarheid en verkeer

Voorschoten moet goed bereikbaar zijn, per auto, maar ook zeker met het openbaar vervoer. Zo investeren we in nieuwe fietsenstalling bij het station, werken we samen met Leiden en Leidschendam-Voorburg aan een betere bereikbaarheid via de A4 en komt/is? er een busverbinding van station Voorschoten naar Wassenaar. Ook zijn we met de gemeente Leiden en de Provincie Zuid-Holland in gesprek om de situatie bij het Lammenschansplein te verbeteren.

Duurzaamheid en zorg voor groen

In Voorschoten zijn we trots op ons groen. Op allerlei manieren stimuleren we dat ontwikkelingen en duurzaamheid hand in hand gaan. Zo wordt er alleen nieuwbouw toegestaan op plaatsen waar al gebouwd is. We bevorderen bewegen en buitenspelen. Verduurzaming van het (lokale) leefklimaat is voor ons een belangrijk speerpunt en dus willen wij ons goed voorbereiden op de toekomst rekening houdend met het klimaat dat verandert. We streven naar een energieneutraal Voorschoten in 2030.

Goede zorg en een vitale, toegankelijke samenleving

Om de zorg kwalitatief sterk en betaalbaar te houden, blijven we inzetten op het vroeg signaleren en het snel oplossen van problemen, zodat we later kostbare zorgtrajecten kunnen voorkomen. We willen een gezonde levensstijl promoten en het gebruik van de fiets stimuleren, zodat mensen langer vitaal blijven.

Meer woningen voor starters en senioren

Om ouderen en jongeren aan een goede en betaalbare woning te helpen, willen we in de bouwplannen aandacht vragen voor deze doelgroepen. De woningkrapte heeft met name deze groepen getroffen. Wij gaan daarom voor 300 nieuwe woningen in vier jaar, voor elke generatie en elke portemonnee.

Dorpsdialogen en participatie

We zijn gestart met dorpsdialogen over onder andere de bestuurlijke toekomst, het subsidiestelsel en de financiën. Een gezamenlijke taskforce van gemeente en inwoners gaat burgerparticipatie verder stimuleren en dorpsdialogen zullen ook in 2020 in Voorschoten plaatsvinden.

Veiligheid

In 2020 doet het college voorstellen om te investeren in veiligheid. Zo wordt er meer geïnvesteerd in wijkgerichte aanpak en het aantal Boa’s (gemeentelijke handhavers) wordt uitgebreid.

Waar wordt dit uit betaald?

De afgelopen jaren waren moeilijke jaren. Deze jaren liggen achter ons, maar we moeten wel oppassen dat we in de pas blijven lopen. Dit betekent dat we bijvoorbeeld een andere manier van afschrijven van onze gebouwen en voertuigen, financiële speelruimte hebben om in ons dorp te investeren. De restwaarde van onze gebouwen kunnen we op 30% houden en van onze voertuigen op 10 %. Hierdoor hoeven we minder af te schrijven op bezittingen die een economische waarde houden.

Bekijk de begroting 2020 online(externe link)