De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de gemeente Voorschoten een boete opgelegd van EUR 30.000. De gemeente krijgt die boete omdat zij persoonlijke gegevens van inwoners langer bewaarde dan nodig was. Het ging om gegevens over het gebruik van grijze en ondergrondse afvalcontainers. De gemeente heeft haar werkwijze inmiddels aangepast en overweegt bezwaar aan te tekenen.

Afvalbakken

Vanaf maart 2019 zijn alle grijze containers (kliko’s) vervangen door containers met chip. Inwoners die gebruikmaakten van een ondergrondse container op straat kregen een token. Zowel de eigen container als de token werden gekoppeld aan het woonadres. Bij het aanbieden van afval registreerde de gemeente het chipnummer, het tijdstip, de locatie en het type afval.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vastgesteld dat de gemeente deze persoonlijke gegevens langer bewaarde dan noodzakelijk was voor de uitvoering van het afvalbeleid. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de gemeente de bewaartermijnen teruggebracht. Bovendien heeft de gemeente alle inwoners met een brief geïnformeerd.

Tegenvaller

Op 2 november heeft de Autoriteit Persoonsgegevens besloten om de gemeente toch een bestuurlijke boete op te leggen van EUR 30.000. “Dat is een tegenvaller”, zegt wethouder Hubert Schokker. “Je kunt elke euro maar één keer uitgeven en we besteden het geld natuurlijk veel liever aan gezondheid, veiligheid, onderwijs, noem maar op. Daarom overwegen we bezwaar aan te tekenen.”

Toch is er enige troost. De wethouder: “De boete had een stuk hoger kunnen uitvallen. De Autoriteit Persoonsgegevens koos daar niet voor, omdat we direct onze werkwijze hebben aangepast. Dat deden we overigens niet alleen door de dreigende boete. Als gemeente willen we hoe dan ook zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van onze inwoners.”