Op de Leidseweg worden op woensdag 14 en donderdag 15 juni onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op de Leidseweg tussen het kruispunt Leidseweg/Bachlaan tot het kruispunt Leidseweg/Krimkade. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van der Steen in opdracht van de gemeente Voorschoten. De werkzaamheden vinden plaats op woensdagavond 14 juni tussen 19.00 en 6.00 uur en op donderdagavond 15 juni tussen 19.00 uur en 6.00 uur. Slecht weer kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden uitlopen.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen en bedrijven op de Leidseweg minder goed bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. Dit wordt aangeven door middel van verkeersborden. De Leidseweg is op donderdag 15 juni tussen 6.00 en 19.00 uur zoals gebruikelijk opengesteld voor al het verkeer.

Overlast

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u enige (geluids)overlast ervaren. De gemeente maakt afspraken met de uitvoerders om deze overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de projectleider van de firma Van der Steen, de heer Léon de Bruijn, via leon@dvandersteenbv.nl. Voor algemene vragen of meer informatie belt u met de heer P. Spiegeler, toezichthouder gemeente Voorschoten, via telefoonnummer 14071.