Op verschillende locaties in Voorschoten worden op 29, 30 en 31 mei van 07.00 tot 17.00 uur onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het asfalt van wegen en fietspaden. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van der Steen in opdracht van gemeente Voorschoten. Slecht weer kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden uitlopen.

Het gaat om de volgende locaties:

  • Woensdag 29 mei: Multatulilaan, Krimkade, Professor Einsteinlaan, Rouboslaan, Oranjewatering, Karel Doormanlaan
  • Donderdag 30 mei: Zwaluwweg, Joke Smitlaan, Oranjewatering
  • Vrijdag 31 mei: Trompweg, Peppellaan, Horst en Voordelaan

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn de wegen en fietspaden minder goed bereikbaar. Het verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes of begeleid door verkeersregelaars. Dit wordt aangeven met verkeersborden.

Oranjewatering afgesloten

De Oranjewatering is van woensdag 29 mei 07.00 uur tot donderdag 30 mei 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. Dit wordt ook aangeven door middel van verkeersborden.

Overlast

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u enige (geluids)overlast ervaren. De gemeente maakt afspraken met de uitvoerders om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de projectleider van de firma Van der Steen, de heer Léon de Bruijn, via leon@dvds.nl.

Voor algemene vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer JP. Spiegeler, toezichthouder gemeente Voorschoten, via telefoonnummer 14071 of jpspiegeler@voorschoten.nl.