De gemeente Voorschoten start binnenkort met het vervangen van asfaltverhardingen op de Veurseweg. De werkzaamheden aan de Veurseweg worden uitgevoerd in week 26 (woensdag 29 juni en donderdag 30 juni).

Welke werkzaamheden vinden wanneer plaats?

De asfaltwerkzaamheden vinden plaats op de Veurseweg tussen het kruispunt ter hoogte van de Hoogvliet supermarkt tot en met het kruispunt Karel Doormanlaan/Starrenburglaan, zie voor meer informatie de tekeningen onderaan deze pagina. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag 29 juni tussen 21:00 uur en 6:00 uur en op donderdag 30 juni tussen 21:00 uur en 6:00 uur. De Veurseweg is op donderdag 30 juni tussen 6:00 uur en 21:00 uur zoals gebruikelijk opengesteld voor al het verkeer.

Bereikbaarheid woningen (of bedrijven)

Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen of bedrijven niet, of minder makkelijk bereikbaar. Het doorgaande verkeer richting Leidschendam is dan afgesloten. Tekeningen met een totaaloverzicht van de afzettingen en de omleidingen kunt u onderaan deze pagina bekijken. De woningen en bedrijven zijn tijdens de werkzaamheden op 29 en 30 juni als volgt bereikbaar.

  • Papelaan: Het éénrichtingsverkeer op de Papelaan wordt tijdens de werkzaamheden opgeheven. Hierdoor blijft de Papelaan ook tijdens de werkzaamheden voor al het verkeer bereikbaar.
  • Essenlaan/Roucooppark: Tijdens de werkzaamheden wordt de rood/witte paal ter hoogte van Essenlaan huisnummer 11 verwijderd. Hierdoor blijven de Essenlaan en het Roucooppark via het fietspad naar de Cor van Osnabruggelaan bereikbaar voor al het verkeer.
  • Woelwijklaan: Tijdens de werkzaamheden wordt de rood/witte paal ter hoogte van de Woelwijklaan verwijderd. Hierdoor blijft de Woelwijklaan via het fietspad naar de Douw van der Kraplaan bereikbaar voor al het verkeer.
  • Rouwkooplaan: De Rouwkooplaan is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Starrenburglaan. Het verkeer wordt omgeleid via de Koninklijke Marinelaan.
  • Peppellaan: De Peppellaan is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Starrenburglaan. Het verkeer wordt omgeleid via de Koninklijke Marinelaan.

Meer informatie

De werkzaamheden geven enige geluidsoverlast. Slecht weer kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden uitlopen of worden uitgesteld. De Veurseweg blijft bereikbaar voor nood- en hulpdiensten. De gemeente adviseert de bewoners en bedrijven de auto buiten het werkgebied (Veurseweg huisnummer 20 tot huisnummer 114) te parkeren. De afvalcontainer kunt u aanbieden op de gebruikelijke ophaaldagen.  

Tot slot

De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. We vragen uw begrip voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de projectleider van de fa. Van der Steen, de heer Léon de Bruijn, via leon@dvandersteenbv.nl. Voor algemene vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Spiegeler, toezichthouder gemeente Voorschoten, via telefoonnummer 14071.