Gemeente Voorschoten heeft het Ambachts- en Baljuwhuis aan de Voorstraat 12 te koop gezet. Het college van B&W neemt Hoogenraad NVM makelaars in de arm om de verkoop te begeleiden en de procedure zorgvuldig te doorlopen. Vanaf vandaag staat het pand op de businesspagina van Funda en kunnen geïnteresseerden zich melden.  

Het Ambachts- en Baljuwhuis is een 17-eeuws Rijkmonument dat van grote cultuurhistorische waarde is voor het centrum van Voorschoten. De toekomstige eigenaar heeft rekening te houden met een aantal aspecten in juridisch, cultureel-historisch en economisch opzicht. Hiervoor is een biedboek opgesteld, een document dat informatie biedt over het bijzondere pand, het verkoopproces en de voorwaarden voor bieding en verkoop. Wethouder Erika Spil: ‘Ik zie uit naar de verschillende partijen die zich melden met passende plannen voor het Ambachts- en Baljuwhuis en zo het centrum van Voorschoten mooier en aantrekkelijker maken.’

De gemeente Voorschoten wil het pand via openbare verkoop aanbieden aan een brede groep. De verkoopprocedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase maakt een belangstellende zijn interesse kenbaar met een plan op hoofdlijnen. Het plan moet passen binnen de voorwaarden zoals gesteld in het biedboek. Indieners dienen hun inschrijving al wel zo goed en uitgebreid mogelijk te documenteren. In de vervolgfase worden geselecteerde partijen uitgenodigd om hun plannen nader uit te werken en hun voorstel definitief te maken. Uit de definitieve plannen komt het best passende aanbod. Dit wordt vervolgens als definitief voorstel voorgelegd aan het college van B&W. De gemeenteraad wordt betrokken voordat tot verkoop wordt overgegaan, zo is afgesproken. Naar verwachting kunnen de raadsleden het definitieve plan aan het eind van de komende zomer inzien.

Er rust sinds het begin van de vorige eeuw een legaat op. Dit houdt in dat de nieuwe eigenaar verplicht is om de publieke functie die het altijd heeft gehad in de toekomst te behouden. Het pand wordt verkocht in verhuurde staat, er is een restaurant gevestigd op de begane grond en een deel van de eerste verdieping.

De verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis loopt via Hoogenraad NVM Makelaars. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de verantwoordelijke makelaar Han Hofman via het e-mailadres Voorstraat12@hoogenraad.nl

Verkoopbrochure