Regio Holland Rijnland doet op donderdag 11 april mee aan de landelijke ETHOS telling dak- en thuisloosheid, onder leiding van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Binnen Holland Rijnland tellen meer dan 60 organisaties mee. Doel is om samen inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Zo kunnen onze gemeenten nog beter goede ondersteuning bieden in de aanpak van dak- en thuisloosheid.

“Bij de ETHOS telling betekent dakloosheid een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak niet in cijfers worden meegenomen”, vertelt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds. “Vorig jaar is in Nederland voor het eerst zo geteld. In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we in 2023 dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren. Ook bleek bijna een derde van de getelde volwassenen een vrouw. Bovendien woont de grootste groep niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen. Ze wonen bij vrienden, familie, in een auto, garage of in een stacaravan. Heel anders dus dan het standaardbeeld dat mensen hebben. Met deze resultaten konden de deelnemende gemeenten gericht aan de slag gaan.”

Wethouder Hubert Schokker, wethouder Gezondheidszorg en Welzijn“Door in onze gemeente zo veel mogelijk verschillende organisaties bij de telling te betrekken, hopen we iedereen die dak- of thuisloos is in beeld te krijgen. Dat helpt ons om de omvang en aard van het probleem in beeld te krijgen en daar passend beleid op te maken.”

Point-in-time telling

De ETHOS telling is een zogenoemde point-in-time-meting, iedereen telt op één moment. Op 11 april zetten meer dan 60 organisaties in Holland Rijnland op een rij welke mensen zij kennen die dak- of thuisloos zijn of snel worden. Bijvoorbeeld afdelingen van de gemeenten, politie, maatschappelijke opvangorganisaties, buurthuizen, woningcorporaties, thuiszorg en maatschappelijk werk. Omdat zoveel organisaties meetellen krijgen we een veel completer beeld van de echte hoeveelheid mensen die hulp nodig hebben. 

Landelijk beeld 

De landelijke resultaten van de tweede ETHOS telling worden op 9 oktober gepresenteerd aan alle deelnemende gemeenten en telorganisaties. Dat is één dag voor Wereld daklozendag.