De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 17 maart 2021. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, of eerder als een kabinet valt en er ontbindingsverkiezingen worden gehouden.

De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten.

De voorwaarden voor het actief kiesrecht voor de Tweede Kamer zijn: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht.

Wie mag er stemmen?

U mag in de gemeente Voorschoten stemmen voor de Tweede Kamer als u:  

  • in de gemeente Voorschoten woont en daar op 9 oktober 2023 staat ingeschreven.
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezing.
  • de Nederlandse nationaliteit hebt.
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter.

Stemopneming Tweede Kamerverkiezingen

Het college van B&W heeft besloten dat bij de verkiezingen op 22 november 2023 een centrale stemopneming zal plaatsvinden. Dat betekent dat er op de dag van de verkiezingen bij alle stembureaus het aantal kiezers en het aantal stemmen per lijst wordt vastgesteld. Op de dag na de verkiezingen op 23 november zal in de Sporthal De Vliethorst (Burg. Van der Haarplein 9 te voorschoten) door het Gemeentelijk Stembureau de stemmen per lijst en per kandidaat geteld worden. Aanvang van de telling is op 23 november 2023 om 09.30 uur.

Vragen? 

Heeft u vragen over deze Tweede Kamerverkiezingen? Neem dan contact op met de gemeente via verkiezingen@voorschoten.nl.