Wat is het?

Kunststof verpakkingsafval, metaal verpakkingsafval en drinkkartons (PMD) worden binnen de gemeente met het restafval ingezameld.

Het bedrijf dat het afval van de gemeente Voorschoten verwerkt, haalt plastic verpakkingen, metaal en drinkpakken uit het restafval. Zo kunnen we meer plastic en metaal recyclen. En wordt het niet meer onnodig als afval verbrand.

Hierdoor draagt u bij aan hergebruik van verpakkingsafval en aan een beter milieu. 

Hoe werkt het?

Let op vanaf 1 januari verandert het inzamelen en verwerken van plastic verpakkingen, metaal en drinkpakken in Voorschoten.

U hoeft uw plastic verpakkingen, metaal en drinkpakken niet meer te scheiden en in een aparte afvalbak te doen. Dit kan dan bij het restafval.

De PMD  verzamelcontainers op de milieuparkjes worden in de laatste week van 2023 weggehaald.

Heeft deze informatie u geholpen?