Wat is het?

  • Klein chemisch afval (KCA) is afval dat niet bij het gewone afval mag.
  • U kunt dit afval apart inleveren bij het inzamelpunt van de gemeente.
  • Bij Milieu Centraal vindt u meer informatie over het inleveren van KCA.

Hoe werkt het?

Uw chemisch afval kunt u bij het MOC terrein aan de Koninklijke Marinelaan 21 inleveren.

Vanaf zaterdag 11 april is het Klein Chemisch Afval op het MOC terrein aan de Koninklijke Marinelaan 21 in Voorschoten op de zaterdagen gesloten. Dit vanwege het afgenomen aantal bezoekers. En om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het Klein Chemisch Afval blijft wel op de woensdagen geopend tussen 12.00 en 16.00 uur. 

Chemisch afval en grofvuil kunt u inleveren bij het afvalbrengstation van Avalex aan de Hogeboomseweg 6 in Wassenaar.
Hiervoor moet u uw  (Avalex) pasje meenemen.

Wat heb ik nodig?

Als u zelf uw chemisch afval inlevert bij Avalex, moet u uw Avalex pas meenemen.

Wat moet ik doen?

Op Milieucentraal.nl ziet u welk afval onder KCA valt.