Voor veel producten van de gemeente gelden verschillende (wettelijke vastgestelde) afhandeltermijnen. In dit overzicht staan de meest voorkomende producten en de bijbehorende wettelijke afhandeltermijn. Waar mogelijk worden verzoeken voor deze termijn afgehandeld. Als het niet mogelijk is binnen de gestelde termijn uw brief of aanvraag af te handelen, dan informeren wij u over de reden van de vertraging. Meer informatie over afhandeltermijnen vindt u in het kwaliteitshandvest van de gemeente.

Termijnen
Algemene brieven 6 weken
Bezwaarschriften 12 weken na afloop van de bezwarentermijn
Aanvraag drank- en horecavergunning 8 weken
Melding klein evenement 6 dagen
Aanvraag evenementenvergunning 8 weken
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart 12 weken
Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats 12 weken
Meldingen openbare ruimte 5 werkdagen
Aanvraag Omgevingsvergunning Reguliere aanvraag: 8 weken
Uitgebreide aanvraag: 26 weken