Voor veel producten van de gemeente gelden verschillende (wettelijke vastgestelde) afhandeltermijnen. In dit overzicht staan de meest voorkomende producten en de bijbehorende wettelijke afhandeltermijn. Waar mogelijk worden verzoeken voor deze termijn afgehandeld. Als het niet mogelijk is binnen de gestelde termijn uw brief of aanvraag af te handelen, dan informeren wij u over de reden van de vertraging. Meer informatie over afhandeltermijnen vindt u in het kwaliteitshandvest van de gemeente.

Termijnen
Algemene brieven6 weken
Bezwaarschriften12 weken na afloop van de bezwarentermijn
Aanvraag drank- en horecavergunning8 weken
Melding klein evenement6 dagen
Aanvraag evenementenvergunning8 weken
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart12 weken
Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats12 weken
Meldingen openbare ruimte5 werkdagen
Aanvraag OmgevingsvergunningReguliere aanvraag: 8 weken
Uitgebreide aanvraag: 26 weken