De Adviesraad Sociaal Domein zorgt ervoor dat zij namens de inwoners, cliënten en haar vertegenwoordigers, de gemeente adviseren op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk en Inkomen.