De gemeente Voorschoten is gestart met de voorbereidingen om de openbare ruimte in de wijk Adegeest te verbeteren op een gebiedsgerichte en integrale wijze. De aanleiding hiervoor  is het noodzakelijke (groot) onderhoud dat aan de riolering en de wegen binnen Adegeest uitgevoerd zal moeten worden.

Het vervangen van de riolering en het onderhoud aan de wegen bieden de mogelijkheid de openbare ruimte zowel functioneel als esthetisch gezien te verbeteren. Er wordt dan ook gekeken naar een complete aanpak van het groen, de waterstructuren, de parkeergelegenheden en de veiligheid binnen de wijk. Deze is bijvoorbeeld momenteel nog niet ‘Duurzaam veilig’ (30 km weg) ingericht. Daarom wordt tijdens de aanpak een 30 km inrichting met de bijbehorende snelheidsremmende maatregelen meegenomen. Ook bestaat de wens de wijk Adegeest klimaatadaptief in te richten, dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met klimaatverandering.

Enquêteresultaten

De gemeente Voorschoten wil dit project vormgeven in samenwerking met de inwoners van de wijk Adegeest. De gemeente zet in op intensieve burgerparticipatie. Zo wordt u de komende maanden regelmatig geïnformeerd over het project. De eerste participatiestap is inmiddels gezet. Deze bestond uit het ophalen van informatie middels een online enquête, die door ruim 300 bewoners is ingevuld. De resultaten van de enquête vindt u onderaan deze pagina.

Informatieavond

De eerste informatieavond vond plaats op donderdag 7 juli in het Bondsgebouw achter de Laurentiuskerk. De gemeente wilde graag informatie ophalen en delen, vragen laten stellen om deze te kunnen beantwoorden, en natuurlijk samen met de inwoners aan de slag gaan. Na een presentatie van BoschSlabbers Landschapsarchitecten (onderaan deze pagina) was het tijd voor een interactief onderdeel in de vorm van een carrousel. Alle aanwezigen hadden de mogelijkheid hun mening, suggesties of verbeterpunten geven op de thema’s verkeer/toegankelijkheid, water (riool)/ klimaat, spelen/groen, voorzieningen/sociale cohesie en verlichting/meubilair/afval. De resultaten van de themacarrousel vindt u onderaan deze pagina. De avond werd gezamenlijk afgesloten. Er was nog ruimte voor vragen en ook werd er inzicht gegeven in proces en planning van het project Groot onderhoud Adegeest.

Planning

  • Juli 2022: samenstellen werkgroepen op buurtniveau
  • Augustus-oktober 2022: werkgroep sessies
  • November 2022: terugkoppeling resultaten werkgroepen tijdens informatieavond
  • December 2022: presentatie concept Masterplan Adegeest inclusief schetsontwerp
  • Januari-februari 2023: opstellen en presenteren voorlopig ontwerp (VO)
  • Maart-april 2023: opstellen en presenteren definitief ontwerp (DO)
  • April-juni 2023: opstellen contract/bestek
  • Juni-augustus 2023: aanbesteding Groot onderhoud Adegeest fase 1
  • September-oktober 2023: start uitvoering Groot onderhoud Adegeest fase 1
  • 2024-2026: uitvoering Groot onderhoud Adegeest

Heeft u na het lezen van deze informatie behoefte aan extra informatie of een persoonlijk gesprek, dan kunt u een e-mail sturen naar adegeest@voorschoten.nl.