De gemeente Voorschoten is gestart met de voorbereidingen om de openbare ruimte in de wijk Adegeest te verbeteren op een gebiedsgerichte en integrale wijze. De aanleiding hiervoor  is het noodzakelijke (groot) onderhoud dat aan de riolering en de wegen binnen Adegeest uitgevoerd zal moeten worden.

Het vervangen van de riolering en het onderhoud aan de wegen bieden de mogelijkheid de openbare ruimte zowel functioneel als esthetisch gezien te verbeteren. Er wordt dan ook gekeken naar een complete aanpak van het groen, de waterstructuren, de parkeergelegenheden en de veiligheid binnen de wijk. Deze is bijvoorbeeld momenteel nog niet ‘Duurzaam veilig’ (30 km weg) ingericht. Daarom wordt tijdens de aanpak een 30 km inrichting met de bijbehorende snelheidsremmende maatregelen meegenomen. Ook bestaat de wens de wijk Adegeest klimaatadaptief in te richten, dit houdt in dat er rekening wordt gehouden met klimaatverandering.

Het Definitief Ontwerp is inmiddels in concept gereed. Voordat de gemeenteraad het ontwerp vaststelt geven we u graag nog één keer de mogelijkheid om te reageren. Het ontwerp vindt u onderaan deze wegpagina onder het kopje documenten. Onder hetzelfde kopje vindt u infographics met extra uitleg over de inrichtingsmaatregelen. Wilt u reageren? Dat kan tot en met zondag 3 december door te mailen naar adegeest@voorschoten.nl.  

Let op: deze laatste reactieronde is bedoeld om kleine overgebleven ‘weeffouten’ eruit te halen. Er worden alleen nog kleine aanpassingen gedaan, zoals bij een onjuist ingetekende inrit of aanbiedplaats voor minicontainers. Maatregelen die bijvoorbeeld horen bij een 30 kilometerzone liggen vast. Dat geldt ook voor de materiaal- en kleurkeuze van de weginrichting.

Actuele informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden over het project Groot onderhoud Adegeest? Download dan de BouwApp via de onderstaande QR-code. Zoek en selecteer in de BouwApp de projectnaam ‘Groot onderhoud Adegeest’ en klik op 'Toevoegen aan favorieten’. U ontvangt dan alle informatie over dit project. 

De BouwApp

Heeft u na het lezen van deze informatie behoefte aan extra informatie of een persoonlijk gesprek, dan kunt u een e-mail sturen naar adegeest@voorschoten.nl.

De BouwApp

Planning

 1. Afgerond: Juli 2022

  Samenstellen werkgroepen op buurtniveau

 2. Afgerond: Augustus-oktober 2022

  Werkgroepsessies

 3. Afgerond: December 2022

  Presentatie concept Masterplan Adegeest inclusief schetsontwerp

 4. Afgerond: Mei-juni 2023

  Opstellen en presenteren voorlopig ontwerp (VO)

 5. Momenteel bezig: September-november 2023

  Opstellen en presenteren definitief ontwerp (DO)

 6. Nog te doen: December-januari 2023

  Opstellen contract/bestek

 7. Nog te doen: Februari-mei 2024

  Aanbesteding groot onderhoud Adegeest fase 1

 8. Nog te doen: Kwartaal 1 2024

  Start uitvoering groot onderhoud Adegeest fase 1

 9. Nog te doen: 2025-2027

  Uitvoering groot onderhoud Adegeest fasen 2, 3 en 4

Veelgestelde vragen

Wat is het STOMP-principe?

Het STOMP-principe is een volgorde waarin een nieuwe verkeerssituatie wordt getekend. Bij het ontwerpen van een verbeterde verkeerssituatie in Adegeest wordt gebruikgemaakt van deze richtlijn. De afkorting staat voor:

 1. Stappen (voetganger)
 2. Trappen (fietser)
 3. Openbaar vervoer
 4. Mobiliteit als service, zoals deelfietsen en deelauto’s
 5. Privéauto

In deze volgorde wordt nagedacht over alle vijf soorten vervoer. Dus als eerste over voetgangers en over privéauto’s als laatste. Los van deze richtlijn wordt bij het ontwerp ook rekening gehouden met de bereikbaarheid van hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer.

Wat is een hemelwaterafvoer?

Een hemelwaterafvoer (HWA) verzamelt regen, sneeuw of hagel via het dak en laat het wegstromen naar het riool. Dat gaat meestal via goten of afvoerpijpen. Ook via kolken in de weg wordt hemelwater naar het riool gebracht. Een goede hemelwaterafvoer is belangrijk om te zorgen dat er geen waterschade optreedt aan huizen en de omgeving en om de druk op het riool te verminderen.

Op dit moment ligt er in Adegeest een gemengd riool. Dat betekent dat de hemelwaterafvoer in hetzelfde riool terechtkomt als het afvalwater uit woningen. In de nieuwe situatie komt er een buizensysteem dat ervoor zorgt dat regen, sneeuw en hagel naar een sloot, vijver, glooiing (een gecreëerde verlaging) of wadi kan stromen en dat alleen het afvalwater uit woningen in het riool terechtkomt.

Wat is een wadi?

Een wadi ziet er meestal uit als een kleine verlaging in een groenstrook (soort groene greppel), waarin regenwater zich kan verzamelen als het hard regent en het zorgt ervoor dat het water langzaam in de grond kan trekken. Dat vermindert op dat moment de druk op het riool en het zorgt ervoor dat de grond niet uitdroogt als het een lange tijd droog is.

Een wadi is een voorbeeld van een infiltratiesysteem: een manier om regenwater op te vangen en in de grond te laten trekken. Het infiltreren van regenwater in de grond betreft een klimaatadaptieve maatregel.

Ten oosten van de Van Beethovenlaan bestaat de grond uit zand, en kan water in de nieuwe situatie via wadi’s makkelijker in de grond zakken. Ten westen van de Van Beethovenlaan bestaat de grond uit klei en veen, daar zakt water minder goed in de grond waardoor wadi’s daar niet werken. Daar komt een ander systeem om te veel water op te vangen.

Wat is een infiltratiesysteem?

Een infiltratiesysteem is een manier om regenwater op te vangen en in de grond te laten trekken. Het doel hiervan is om wateroverlast te verminderen als het veel of hard regent. Dit kan worden gedaan met behulp van verschillende technieken zoals buizen, kolken, wadi’s en groendaken.

Een wadi is een voorbeeld van een infiltratiesysteem: een manier om regenwater op te vangen en in de grond te laten trekken.

Wat is een schetsontwerp?

Een schetsontwerp is de eerste tekening die in het ontwerpproces wordt gemaakt. Een belangrijk doel hiervan is dat wensen worden omgezet in beeld. Tijdens het opstellen van het schetsontwerp voor Adegeest is er ruimte geweest voor samenwerking (ook wel coproductie) tussen bewoners en de gemeente.

Het schetsontwerp is opgesteld in samenwerking met bewoners die hebben deelgenomen aan werkgroepen in 2022, georganiseerd door landschapsbureau Bosch Slabbers. Dit ontwerp, genaamd Masterplan Groen en Klimaatadaptief Adegeest, is gepresenteerd tijdens de inloopavond van 14 december 2022 en is terug te vinden bij de documenten op deze projectwebsite.

Op 16 maart 2023 wordt het Masterplan besproken in de commissie Wonen, Ruimte en Groen. En op 5 april 2023 zal de gemeenteraad een besluit nemen over de kaders waarbinnen de verdere uitwerking naar voorontwerp zal plaatsvinden.

Wat is een voorontwerp?

Een voorontwerp is, de fase na het schetsontwerp en is een meer gedetailleerde tekening dan het schetsontwerp en voldoet aan de eisen van een bouwtekening. Door het doormeten en doorberekenen van afmetingen en de daarbij behorende kosten wordt het duidelijk wat er wel en niet kan in de praktijk, en kan er een realistischer ontwerp worden getekend. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het voorontwerp.

Het voorontwerp wordt eerst gepresenteerd aan de bewoners die hebben deelgenomen aan de werkgroepen en vervolgens aan de andere bewoners. Er wordt uitgelegd waarom maatregelen uit het schetsontwerp wel en niet stand hebben gehouden in het voorlopig ontwerp. In de werkgroepen is er ruimte voor prangende vragen en opmerkingen, die in overweging worden genomen vooraf aan het opstellen van het definitief ontwerp. Naar verwachting wordt het voorontwerp in april van dit jaar gepresenteerd aan de bewoners van de wijk Adegeest.

Het vastgestelde voorontwerp wordt gebruikt om de Omgevingsvergunning voor het herinrichten van de wijk Adegeest aan te vragen. Voor de bewoners is dit een laatste moment om te reageren op de plannen.

Wat is een definitief ontwerp?

Een definitief ontwerp, is de fase na het voorontwerp en voldoet aan de eisen van een bouwtekening. Door het doormeten en doorberekenen van afmetingen en de daarbij behorende kosten wordt het duidelijk wat er wel en niet kan in de praktijk, en kan er een realistischer ontwerp worden getekend. In een definitief ontwerp worden ook de verschillende materialen beschreven, en is dus gedetailleerder dan een voorontwerp. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het definitief ontwerp.

Het definitief ontwerp wordt gepresenteerd aan alle bewoners, maar er is geen ruimte meer voor aanpassingen. Naar verwachting wordt het voorontwerp in juni van dit jaar gepresenteerd aan de bewoners van de wijk Adegeest.

Wat is een uitvoeringsontwerp?

Een uitvoeringsontwerp is een gedetailleerde tekening, na het definitieve ontwerp die dient als handleiding voor de aannemer van de wijkontwikkeling die de werkzaamheden buiten gaat uitvoeren.

Het uitvoeringsontwerp wordt via de website gedeeld met alle bewoners, , maar er is hier geen ruimte voor inbreng en aanpassingen.