Het bieden van kansen voor jongeren staat hoog op de politieke agenda in Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Samen ontwikkelden de gemeenten begin 2017 een actieplan. Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid moet binnen een tot drie jaar leiden tot een daling van de jeugdwerkloosheid en een betere aansluiting van beleid en uitvoering bij jongeren. Ook investeren we graag duurzaam in de vaardigheden van de jongeren, leren (net)werken, het behalen van een diploma of certificaat zijn daarin van groot belang. In deze infographic in beeld welke 5 ambities wij nastreven.

  1. Meer jongeren aan het werk; ZHC Werkt(externe link) of bekijk het filmpje(externe link)
  2. Eruit halen wat erin zit, zo hoog mogelijk opleiden. Bekijk ook de website van Zuid-Holland Centraal(externe link).
  3. Alle jongeren in beeld, thuis bezoeken van jongeren die ‘buiten beeld zijn’.
  4. Samen verantwoordelijk, samen met jongeren en hulpverleners.
  5. Voor jongeren door jongeren, jongeren denken structureel mee(externe link).

Meer informatie

Neem voor meer informatie neem gerust contact op met k.padding@lv.nl of 06 - 43 00 80 09.

Documenten