Eind februari worden de jaarlijkse aanslagen van de gemeentelijke belastingen weer verstuurd door Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Ten opzichte van 2020 is het totale aanslagbedrag voor woningbezitters gemiddeld ongeveer 3,0% hoger. Huurders betalen gemiddeld ongeveer 1,4% meer dan in 2020.

Op het aanslagbiljet kunnen de volgende gemeentelijke belastingen voorkomen:

 • Onroerendezaakbelasting (OZB);
 • afvalstoffenheffing;
 • rioolheffing;
 • hondenbelasting.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De OZB-aanslag is gebaseerd op de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) per 1 januari 2020. Deze waarde wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. De opbrengst van de OZB gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals het onderhoud aan wegen, scholen en sportvoorzieningen. De OZB-aanslag voor woningen is gemiddeld, ongeveer, 4,9% hoger dan in 2020.

Afvalstoffenheffing

Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten die gemaakt worden voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn ten opzichte van 2020 met ongeveer 1,6% gestegen (inflatiepercentage).

Rioolheffing

Met de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten van het rioolstelsel en andere wettelijke watertaken. Het tarief voor de rioolheffing is met ongeveer 1,0% toegenomen ten opzichte van 2020.

Hondenbelasting

Houders van een hond betalen hondenbelasting. De opbrengst van de hondenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeente betaalt hieruit allerlei voorzieningen zoals het onderhoud aan wegen, scholen en sportvoorzieningen maar ook de aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen en straatreiniging. De aanslag voor hondenbelasting is ongeveer 1,6% hoger (inflatiepercentage) dan in 2020.

Overzicht belangrijkste tarieven Voorschoten 2021

Heffing

tarief 2021

OZB

 

 • eigenaren woning

0,1359% van de WOZ-waarde

 • eigenaren niet-woning

0,2189% van de WOZ-waarde

 • gebruiker niet-woning

0,1938% van de WOZ-waarde

 

 

Afvalstoffenheffing

 

 • aanleunwoning

€ 216,00

 • 1-persoonshuishouden (etagewoning)

€ 242,88

 • meerpersoonshuishouden (etagewoning)

€ 309,48

 • 1-persoonshuishouden (overige woning)

€ 287,40

 • meerpersoonshuishouden (overige woning)

€ 354,00

 

 

Rioolheffing

 

 • per aansluiting

€ 234,84

 

 

Hondenbelasting

 

 • 1e hond

€ 88,08

 • 2e hond

€ 132,36

 • elke volgende hond

€ 174,60

BSGR aangesloten bij MijnOverheid

De BSGR is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichten-box is een persoonlijke brievenbus waarin men digitaal post ontvangt van bijvoorbeeld de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en ook van de BSGR. Dit betekent dat de belastingaanslagen en andere post van de BSGR digitaal aangeboden worden in de Berichtenbox. Als u uw Berichtenbox al heeft geactiveerd en daarbij aangevinkt heeft dat u post van de BSGR via MijnOverheid wilt ontvangen, dan krijgt u uw belastingaanslag alleen in uw Berichtenbox.

Liever aanslag per post 

Mocht u uw belastingaanslag en andere post van de BSGR toch liever op papier per post willen ontvangen dan kunt u dat in MijnOverheid aanpassen. Het adres van de website van MijnOverheid is https://mijn.overheid.nl. De gemeente of de BSGR  kunnen dit niet voor u doen omdat alleen u met uw DigiD-code toegang heeft tot de Berichtenbox van MijnOverheid. Het (opnieuw) aanvragen van uw DigiD-code regelt u via https://www.digid.nl/.

Covid-19 en effect op de WOZ-waarden in 2021?

Voor de aanslag van 2021 wordt gebruik gemaakt van de WOZ-waarde per 1 januari 2020. Op dat moment was er nog geen Covid-19, dit kan dan ook geen invloed hebben op de waarde per 1 januari 2020.

Niet eens met uw aanslag en deskundige inschakelen of niet?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde en/of uw aanslag? Neem dan eerst even contact op met de BSGR en leg uit waarom dat zo is. Komt u er samen niet uit, dan kunt u altijd nog een no-cure-no-pay bedrijf inschakelen. Het uitgangspunt bij deze bureaus is het krijgen van een zo hoog mogelijke vergoeding. Deze vergoedingen worden betaald uit belastinggeld. Elk gemaakt bezwaar kost de maatschappij gemiddeld € 700,--, ook als de aanslag voor u met bijvoorbeeld maar € 1,-- moet worden verlaagd.

Meer informatie over gemeentelijke belastingen kunt u vinden op de website van de BSGR.