Onderstaand treft u belangrijke informatie en nuttige doorverwijzingen naar informatie voor zzp’ers. 

Bedrijfscontactfunctionaris

Vanuit de gemeente Voorschoten is de bedrijfscontactfunctionaris het eerste aanspreekpunt voor bedrijven, ondernemers en besturen van ondernemersverenigingen. Bij de bedrijfscontactfunctionaris kunt u terecht met alle vragen die met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hebben. De bedrijfscontactfunctionaris denkt met u mee, adviseert u of brengt u snel in contact met de juiste medewerkers zodat u antwoord krijgt op uw vragen. 

Daarnaast beschikt de bedrijfscontactfunctionaris over een uitgebreid netwerk waardoor zij u in contact kunnen brengen met andere ondernemers, verenigingen of netwerkorganisaties.

Arjenne Vlietstra
Recreatie, toerisme en horeca

M. 06 - 11 03 19 08
E. avlietstra@wodv.nl

Lennart de Pee


M. 06-13710602
E. LdPee@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Cijfers

Voorschoten telt zo`n 1.300 zzp’ers (dit is ongeveer 13% van de beroepsbevolking van Voorschoten) en dit aantal zal de komende jaren verder toenemen. Omdat er in Voorschoten veel zzp'ers wonen en werken streeft de gemeente naar een goed klimaat voor de zzp’er met bijpassende faciliteiten.

Werkplekken

Zzp’ers hebben de keuze om zowel thuis als gezamenlijk met andere ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw te werken. Als u uw bedrijf aan huis heeft moet u controleren of dat mag volgens het bestemmingsplan. Dit kunt u controleren via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen de gemeente zijn er al verschillende mogelijkheden voor starters en zzp’ers om samen te werken in een gebouw. Deze bedrijfsverzamelgebouwen kunnen een mooie aanvulling vormen op samenwerking met andere zzp’ers en starters.

Ondernemersvereniging Voorschoten

In Voorschoten is er een overkoepelende ondernemersvereniging, Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) waar u lid van kunt worden. Er is regelmatig overleg tussen de gemeente en de ondernemers in het Economisch Overleg Voorschoten (EOV). Hierin zijn vertegenwoordigers uit de OVV en andere ondernemersverenigingen vertegenwoordigd en wordt het overleg met de wethouder Economische Zaken gevoerd. De verslagen van dit overleg kunt u teruglezen op deze website.

Broodfonds Duivenvoorde

In gemeente Voorschoten is er een broodfonds; broodfonds Duivenvoorde. Het broodfonds is de nieuwe arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor ondernemers, die werkt op basis van vertrouwen en onderlinge schenkingen. Meer informatie hierover leest u op de website van het broodfonds. Bij belangstelling hiervoor kunt u mailen naar bestuur.duivenvoorde@broodfonds.nl.

Nuttige links