In de dagelijkse praktijk van ruimtelijk ordening vindt regelmatig een wijziging van bestemming plaats. Dat kan ook zonder aanpassing van het bestemmingsplan. De gemeente beoordeelt altijd of de wijziging niet ten koste gaat van een bestaand recht.

Een bestemming kan op verschillende manieren anders worden ingevuld. Als de wijziging officieel is vastgesteld met een bestemmingsplan, is het duidelijk: het nieuwe bestemmingsplan komt in plaats van het oude. Maar als het bestemmingsplan niet wijzigt, is dit vaak minder duidelijk.

Bestemmingsplan blijft van kracht

Gebruikswijziging betekent dat de gemeente een gebruik mogelijk maakt, dat afwijkt van het bestemmingsplan. Als wij bijvoorbeeld binnen een bestemming voor kantoren of bedrijven de functie wonen mogelijk maken, dan blijven de regels van het bestaande bestemmingsplan van kracht.

Functies op gespannen voet

Een gebruikswijziging kan leiden tot een situatie, waarbij functies naast elkaar komen, die op gespannen voet met elkaar staan. Kantoren of bedrijven met een zekere ruimtelijke uitstraling kunnen bijvoorbeeld hinder geven ten opzichte van wonen, en omgekeerd.

Geen hinder

In het algemeen mag een wijziging niet tot gevolg hebben dat een bestaande functie wordt gehinderd. Dit betekent dat de gemeente altijd beoordeelt of twee functies naast elkaar kunnen bestaan. In elk geval mag de gebruikswijziging niet ten koste gaan van een bestaand recht.