Als gemeente geven wij graag het goede voorbeeld. Dat doen we onder andere door:

 • We stellen een Milieubeleidsplan op;
 • We werken samen met de regio aan het Energieakkoord van Holland Rijnland;
 • We stellen een Transitievisie Warmte op (onderzoek alternatieven voor aardgas);
 • We werken samen met het Duurzaam Bouwloket voor advies voor woningeigenaren;
 • We ondersteunen de Schooldakrevolutie;
 • We hebben een duurzaam inkoopbeleid;
 • We organiseren in samenwerking met de ondernemersverenigingen van Voorschoten en Wassenaar duurzaamheidsbijeenkomsten voor ondernemers;
 • We maken een plan voor het verduurzamen van ons eigen vastgoed;
 • We plaatsen oplaadpunten in de openbare ruimte voor elektrische voertuigen;
 • We bieden op verschillende plaatsen deelauto’s aan (o.a. greenwheels);
 • We vervangen met regulier onderhoud de straatverlichting voor ledverlichting;
 • We bieden via de Groene Menukaart advies aan eigenaren van monumenten;
 • We kopen in 2020 groen gas in met de Leidse regiogemeenten

Meer weten?

Wilt u meer weten over de acties die wij als gemeente ondernemen? Of heeft u ideeën die u graag met ons wilt delen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@voorschoten.nl.