HOME  |  Producten en diensten  |  Evenement organiseren

Evenement organiseren

 • Wat is het ?

  De gemeente volgt de landelijke richtlijnen voor evenementen zie https://www.rivm.nl/ voor meer informatie.

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.

  Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld een straatfeest of een barbecue.

  Let op!

  Voor een vergunning aanvraag heeft u veel informatie nodig. Hieronder de belangrijkste informatie:

  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
  • manier van stroomvoorziening
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

 • Direct online regelen

  DigiD De gemeente Voorschoten werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  eHerkenningDe gemeente Voorschoten werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • een maximum aantal personen;
  • een bepaalde begin- en eindtijd;
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
  • geen grote voorwerpen plaatsen.
 • Wat kost het ?

  Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

  De legeskosten voor onder andere een braderie, feest, optocht, wedstrijd, straatfeest zijn  €49,10 (2020).

  De legeskosten voor overige evenementen zijn €206,20 (2020).

  Vrijstelling

  De leges worden niet geheven voor plaatselijke groepen, verenigingen en instellingen die werkzaam zijn zonder winstoogmerk en ten algemene nutte, blijkende uit de statuten.

  Legesverordening

 • Hoe lang duurt het?

  6 dagen bij kleine evenementen

  3 weken bij (middel) grote evenementen en/of evenementen waarbij verkeersregelaars worden ingezet.

 • Aanvullende informatie

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Top