HOME  |  Evenementen en activiteiten  |  Tentoonstelling ‘Jacobus Petrus Treub (1818-1887)’

Tentoonstelling ‘Jacobus Petrus Treub (1818-1887)’

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

Op 19 december 2018 is het precies 200 jaar geleden dat Jacobus Petrus Treub werd geboren. Heel jong, pas 23 jaar, werd hij hier in 1842  burgemeester, bleef dit tot aan zijn overlijden en is daarmee onze langst zittende burgemeester. 

Museum Voorschoten heeft in de Kleine Zaal een tentoonstelling ingericht over deze bijzondere burgemeester. De tentoonstelling loopt van 19 december 2018 t/m 28 februari 2019. Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Wie was Jacobus Treub?

Jacobus Treub genoot weinig onderwijs, maar leerde de bestuurlijke praktijk bij zijn vader Melchior Treub, die rentmeester van Duivenvoorde en secretaris van Veur was. In 1841 droeg Nicolaas Johan Steengracht, heer van Duivenvoorde, de in veler ogen te jonge en onervaren Treub voor als burgemeester van Voorschoten. Maar hij slaagde er in onder zijn bestuur de modernisering van Voorschoten op bestuurlijk, economisch en onderwijskundig gebied vorm te geven. Er kwam een spoorlijn met een station en in 1858 vestigde de Zilverfabriek zich hier, waarmee het dorp loskwam van zijn puur agrarisch karakter. Zelf beschouwde hij het in standhouden van kosteloos lager onderwijs als zijn voornaamste bijdrage. Treub, zelf een sober mens, voerde voor de gemeente een gezond financieel beleid en hechtte sterk aan plichtsbetrachting, deugdzaamheid en solidariteit van de gegoede burgerij met de minder bedeelden in zijn gemeente. Hij overleed in februari 1887 op 68-jarige leeftijd en ligt begraven achter de dorpskerk. Hij was getrouwd met Marie-Louise Cornaz en zij hadden drie zonen die allen hoogleraar zijn geworden en uitblonken op hun vakgebied.

Locatie: Museum Voorschoten, Voorstraat 17
Startdatum van het evenement 19-12-2018
Einddatum van het evenement 28-02-2019
Top