HOME  |  Beeldenkaart

Beeldenkaart

Op initiatief van de Cultuurraad Voorschoten en in samenwerking met de gemeente Voorschoten zijn de beelden in de openbare ruimte in Voorschoten in kaart gebracht. De Fotoclub Voorschoten heeft de foto’s van de beelden ter beschikking gesteld. Bij de totstandkoming van de kaart is zoveel mogelijk zorgvuldigheid betracht. Mocht u ten aanzien van de kaart problemen ondervinden, dan wordt u vriendelijk verzocht om dit door te geven per e-mail.

Door op de afbeelding te klikken opent u de beeldenkaart.

Top