Logo Gemeente Voorschoten

Verkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. In Voorschoten kijken we uit naar een grote opkomst.

Wilt u stemmen bij volmacht? Of wilt u stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas? Onder de officiële bekendmakingen leest u hoe u dat doet.