De gemeente heeft geen invloed op de locatie en het moment waarop u gevaccineerd wordt. De rijksoverheid bepaalt wie wanneer aan de beurt is voor vaccinatie tegen het coronavirus. U ontvangt vanzelf een uitnodiging. In de uitnodigingsbrief leest u meer over bijvoorbeeld de locatie, de bereikbaarheid en het type vaccin. Heeft u een vraag over de vaccinatie? Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1351. 

Veelgestelde vragen

Hieronder leest u de veelgestelde vragen over vaccineren bij de huisarts.

Wanneer word ik gevaccineerd?

Verreweg de meest voorkomende vraag die huisartsen dagelijks krijgen is “wanneer word ik gevaccineerd?“. Ook voor huisartsen is deze vraag soms moeilijk te beantwoorden. Op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken’ vindt u een keurige tabel met de huidige stand van zaken. Er staat vermeld om welke leeftijdsgroep het gaat, welk vaccin er vermoedelijk gegeven zal gaan worden en wie dit vaccin zal gaan prikken. Dit schema kan wijzigen naar gelang de beschikbaarheid van de verschillende vaccins.

Kan ik zelf kiezen waarmee ik gevaccineerd wil worden?

Nee, op dit moment kunt u niet kiezen waarmee u gevaccineerd wil worden. Door de huisartsen wordt op dit moment uitsluitend gevaccineerd met AstraZeneca

Als ik niet gevaccineerd wil worden met AstraZeneca, kan ik dan op een later moment in aanmerking komen voor een vaccinatie met een ander vaccin?

Afzien van een vaccinatie is een ieders vrije keuze. Momenteel zijn er geen andere vaccins in de huisartsenpraktijk beschikbaar. Bij het afzien van een vaccinatie op het moment dat uw doelgroep aan de beurt is komt u onderaan de lijst terecht. De huisartsen hebben er geen zicht op wanneer u dan weer aan de beurt bent en met welk vaccin u op een later moment gevaccineerd zal gaan worden. Het kan voorkomen dat met een latere ronde u nogmaals hetzelfde vaccin aangeboden krijgt. De huisarts kan hierin helaas niet voor u bemiddelen. 

Kan ik mij aanmelden om op een reservelijst te komen?

Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden om op een reservelijst te komen. Vanuit de overheid hebben de huisartsen strikte richtlijnen gekregen hoe om te gaan met spillage. Per prikronde wordt er vooraf een reservelijst opgesteld met patiënten uit de leeftijdscategorie die als eerstvolgende groep aan de beurt is. Huisartsen benaderen hiervoor zelf de patiënten. De huisartsen vragen u dan ook om niet de praktijk hierover te benaderen. 

Ik ben onder de 60 jaar maar zou wel graag gevaccineerd willen worden met AstraZeneca, kan ik dan wel terecht?

Nee, vanuit de overheid is besloten dat er niet onder de 60 jaar gevaccineerd mag worden met AstraZeneca. Ook de huisartsen zich te houden aan deze maatregel. 

Ik wil graag vanwege persoonlijke omstandigheden eerder gevaccineerd worden dan dat mijn doelgroep aan de beurt is. Kan mijn huisarts dat voor mij regelen?

De huisartsen worden dagelijks benaderd door mensen die graag vanwege persoonlijke omstandigheden eerder in aanmerking zouden willen komen voor een coronavaccinatie, een zeer begrijpelijke en vaak zeer invoelbare vraag. Ook in de media en via andere kanalen wordt regelmatig gesuggereerd dat de huisarts daarin voor u zou kunnen bemiddelen. Hoe graag zij dit ook zouden willen, zoals de situatie er nu voorstaat kunnen zij daarin helaas op dit moment niets voor u betekenen. Ook voor de huisartsen is dit een geval van onmacht, geen onwil. We vragen u dan ook vriendelijk om hierover geen contact op te nemen met de huisartspraktijken. Op het moment dat de overheid gaandeweg besluit dat bepaalde groepen om medische redenen wel eerder in aanmerking zouden komen voor een vaccinatie, dan zullen zij die patiënten zelf benaderen.

De huisartsen realiseren zich terdege dat er veel onduidelijkheid en onrust blijft bestaan rondom de hele vaccinatiestrategie. Net als voor u, is het ook voor hen elke dag weer een verrassing wat het beleid die dag zal zijn. Alle last minute aanpassingen vergen ook van de huisartsen en de praktijkmedewerkers ongelooflijk veel geduld en flexibiliteit. Zij doen hun uiterste best om u zo gezond mogelijk te houden en hun deel van de vaccinatiestrategie zo goed mogelijk in te richten. Tegelijkertijd zien zij dat door de toegenomen telefoonbelasting de reguliere zorg in het gedrang dreigt te komen en de wachttijden aan de telefoon aanzienlijk stijgen. Wij verzoeken u allen dan ook vriendelijk om eerst de daarvoor bestemde kanalen te raadplegen bij vaccinatie-gerelateerde vragen, alvorens u contact zoekt met de praktijk. Dit zodat zij de reguliere en spoedeisende zorg kunnen blijven leveren.