Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. Onderstaand treft u belangrijke informatie en nuttige doorverwijzingen naar informatie voor starters. 

Bedrijfscontactfunctionaris

Vanuit de gemeente Voorschoten is de bedrijfscontactfunctionaris het eerste aanspreekpunt voor bedrijven, ondernemers en besturen van ondernemersverenigingen. Bij de bedrijfscontactfunctionaris kunt u terecht met alle vragen die met ondernemen en economische ontwikkelingen te maken hebben. De bedrijfscontactfunctionaris denkt met u mee, adviseert u of brengt u snel in contact met de juiste medewerkers zodat u antwoord krijgt op uw vragen. 

Daarnaast beschikt de bedrijfscontactfunctionaris over een uitgebreid netwerk waardoor zij u in contact kunnen brengen met andere ondernemers, verenigingen of netwerkorganisaties.

Arjenne Vlietstra
Recreatie, toerisme en horeca

M. 06 - 11 03 19 08
E. avlietstra@wodv.nl

Lennart de Pee


M. 06 - 13 71 06 02
E. LdPee@werkorganisatieduivenvoorde.nl

Stappenplan eigen bedrijf starten

Een eigen bedrijf starten, begint bij het onderzoeken van uw mogelijkheden en het testen van uw kwaliteiten. Maar ook de markt verkennen hoort erbij. U bepaalt een bedrijfsstrategie en maakt een financieel plan.

Hierna kiest u een rechtsvorm en een bedrijfsnaam. De rechtsvorm bepaalt onder andere uw aansprakelijkheid, maar ook welke belastingen u moet betalen en of u fiscale voordelen krijgt. Afhankelijk van de rechtsvorm dient u een akte van oprichting bij de notaris te laten opstellen.

Uw bedrijf moet een administratie opzetten en bijhouden. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een administratie te voeren, waaruit bijvoorbeeld blijkt hoeveel btw u moet betalen of hoeveel btw u terugkrijgt. Ook dient u algemene voorwaarden op te stellen en te bekijken welke bedrijfsverzekeringen u nodig heeft. Breng uw bedrijfsrisico’s in kaart, beperk ze zoveel mogelijk of dek ze zo goed mogelijk af. De algemene voorwaarden maken de rechten en plichten tussen u en uw klanten over en weer duidelijk.

Controleer ook of uw bedrijf aan alle eisen voldoet. Soms moet u als ondernemer aan bepaalde beroepseisen voldoen of moet uw bedrijfsruimte aan bepaalde eisen voldoen. Als u uw bedrijf aan huis heeft, moet u controleren of dat mag volgens het bestemmingsplan. Dit kunt u controleren via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als alle stappen zijn doorlopen, kunt u uw onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De bedrijfsnaam wordt dan geregistreerd en u ontvangt een KvK nummer. Hiermee regelt u ook meteen uw aanmelding bij de Belastingdienst. Afhankelijk van uw activiteiten en aantal werknemers krijgt u een RSIN nummer en eventuele andere nummers, zoals een BTW nummer of Loonheffingsnummer, van de belastingdienst.

Broodfonds Duivenvoorde

In gemeente Voorschoten is er een broodfonds; broodfonds Duivenvoorde. Het broodfonds is de nieuwe arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor ondernemers, die werkt op basis van vertrouwen en onderlinge schenkingen. Meer informatie hierover leest u op de website van het broodfonds. Bij belangstelling hiervoor kunt u mailen naar bestuur.duivenvoorde@broodfonds.nl.

Nuttige links