Vragen en informatie werkzaamheden eerste projectdeel RijnlandRoute

Aannemerscombinatie Comol5 legt het eerste projectdeel van de RijnlandRoute aan. Het eerste deel van de RijnlandRoute bestaat uit de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, de N434, met geboorde tunnel en aanpassingen aan de A4 en de A44.

Informatie bouwwerkzaamheden

Voor vragen en informatie over de bouw en werkzaamheden aan het eerste projectdeel kunt u contact opnemen met Comol5 per mail: omgeving@comol5.nl of via het digitaal servicecentrum van de aannemer. Hier kunt u kiezen om via WhatsApp, Facebook en/of Twitter uw vragen aan Comol5 te stellen. Op www.comol5.nl(externe link) vindt u een overzicht van de bouwwerkzaamheden. U vindt hier ook de informatiebrieven(externe link) die Comol5 aan de directe omgeving heeft verstuurd.

Projectinformatie

Algemene vragen over de RijnlandRoute kunt u stellen aan de provincie Zuid-Holland: rijnlandroute@pzh.nl. Informatie over de RijnlandRoute staat op www.rijnlandroute.nl(externe link), hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het project.

Wat vooraf ging

Na bijna 70 jaar van plannen maken, voorbereiding en besluitvorming gaven minister Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Floor Vermeulen dinsdag 14 maart 2017 in Wassenaar het officiële startsein voor de realisatie van de Rijnlandroute, de nieuwe weg van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden. Het eerste deel van het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland, de aanleg van de N434 tussen de A4 en de A44, wordt uitgevoerd door bouwcombinatie Comol5. Met de realisatie van de RijnlandRoute wordt een belangrijk knelpunt opgelost en verbetert de doorstroming op zowel het hoofdwegennet als het onderliggende wegennet.

Minister Schultz van Haegen onderstreept de noodzaak. De RijnlandRoute lost niet alleen huidige knelpunten op, maar zorgt er ook voor dat de regio klaar is voor de toekomst. Geplande ruimtelijke ontwikkelingen zullen de mobiliteitsbehoefte vergroten. De RijnlandRoute is het antwoord. Daarom financiert het Rijk een groot deel van de RijnlandRoute.

Gedeputeerde Floor Vermeulen: "Alleen door samen te werken kunnen we de best bereikbare provincie van Nederland worden. De RijnlandRoute is misschien wel hét voorbeeld van goede samenwerking. Ik ben er trots op dat het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en betrokken gemeenten er samen in zijn geslaagd om deze belangrijke ontbrekende schakel in het wegennetwerk nu daadwerkelijk te realiseren. De schop kan de grond in!"

Tussen A4 en A44 een tunnel van 2,5 kilometer

Het project is opgeknipt in 3 onderdelen. Het eerste onderdeel is de aanleg van de nieuwe N434 en de aanpassing van de A44 en A4. Er is veel aandacht besteed aan een goede inpassing in het landschap. Van dit te realiseren wegdeel van ruim 4 kilometer is een groot deel nauwelijks of niet te zien: Zo'n 2,5 kilometer komt bij Voorschoten in een (geboorde) tunnel te liggen en ter hoogte van de wijk Stevenshof in Leiden wordt de weg over een lengte van ongeveer een kilometer verdiept aangelegd.