Zwembad Het Wedde blijft minimaal vijf jaar open (12-07-2019)

Dit item is verlopen op 26-07-2019.

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 11 juli besloten zwembad Het Wedde voor minimaal vijf en maximaal tien jaar open te houden. Het collegevoorstel werd door de raad unaniem aangenomen.

Wethouder financiën, Marcel Cramwinckel: ‘De afgelopen jaren zijn er bij de gemeente steeds meer taken op het gebied van jeugd, werk en zorg bijgekomen, waardoor de kosten blijven stijgen. We zijn er trots op dat we, ondanks deze financiële uitdagingen, er toch in geslaagd zijn om zwembad Het Wedde open te houden.’

Evaluatiemoment

Met de beschikbare financiën kan het zwembad minimaal vijf en mogelijk tien jaar openblijven. ‘Met tien jaar kijken we te ver in de toekomst’, vervolgt wethouder Cramwinckel. ‘Daarom vindt er over vijf jaar een evaluatiemoment plaats. Dit betekent dat het college uiterlijk in 2025 een definitief plan klaar moet hebben over het al dan niet behouden van zwemmen in Voorschoten.’

Onderzoek naar zwemmen in Voorschoten

In 2017 werd door de noodzakelijke bezuinigingen besloten de subsidie voor het zwembad stop te zetten. Daarmee werd 400.000 euro per jaar bespaard. Een zwembad heeft een gunstig effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Het college van B & W besloot het zwemmen in Voorschoten daarom toch verder te onderzoeken. Een onderzoeksbureau concludeerde dat het mogelijk is het zwembad te behouden.
Zo bleek dat Sportfondsen Voorschoten BV minder financiën verbruikt dan de subsidie die de organisatie van de gemeente krijgt. Dit overschot wordt de komende tien jaar gebruikt voor de exploitatie van het zwembad. Daarnaast stelt de gemeente eenmalig een miljoen euro voor onderhoud beschikbaar.

Kijk voor de onderzoeksrapporten en meer informatie op de website. 

Top