Werkzaamheden Kon. Marinelaan en Knooppunt ’s avonds en ’s nachts (06-09-2017)

Dit item is verlopen op 16-09-2017.

Asfaltering kruispunten Koninklijke Marinelaan en Knooppunt Voorschoten vinden van 11 t/m 15 september ’s avonds en ’s nachts plaats

Het kruispunt  Koninklijke Marinelaan en het Knooppunt Voorschoten zullen beide tegelijkertijd in de avond en nacht geasfalteerd worden. Dit draagt bij aan de kwaliteit en houdbaarheid op de lange termijn van het asfalt en zorgt er voor dat de verkeershinder overdag geminimaliseerd wordt.

Asfalteringswerkzaamheden van maandagavond 11 september  t/m vrijdagochtend 15 september

Het asfalteren zal in week 37 gaan plaatsvinden. Van maandag 11 september tot en met vrijdag 15 september wordt s’avonds en ’s nachts geasfalteerd. De werkzaamheden starten om 19.00 uur en eindigen om 06.00 uur ’s ochtends. Overdag kan het autoverkeer gebruik maken van een van de twee rijbanen.

Overlast door avond- en nachtelijke werkzaamheden

In de avond en nacht zal er helaas sprake zijn van geluidsoverlast voor de omwonenden zoals het geluid van vrachtwagens en de asfaltmachines. De aannemer is zich bewust van de situatie en zal toezicht houden op het voorkomen van verder overlastgevend geluid.

Dankzij nachtwerk verkeershinder overdag minimaal

Omdat er in de avond en nacht wordt geasfalteerd zal het verkeer overdag gewoon van de kruispunten gebruik kunnen maken.

Bereikbaarheid winkels parallelweg Schoolstraat tussen 06.00 uur en 19.00 uur

Het winkelend publiek kan te allen tijde de winkels bereiken. De aannemer brengt voorzieningen aan om de winkels toegankelijk te houden en de overlast te beperken. Alleen ’s avonds vanaf 19.00 uur tijdens de asfaltwerkzaamheden kunnen er geen auto’s geparkeerd worden voor de winkels aan de Schoolstraat.

Omleidingen ’s avonds en ’s nachts via de N44

Door de volledige afsluiting van deze kruispunten ’s avonds en ‘s nachts gaan de omleidingen via de N44; dit zal gemiddeld 7 minuten extra reistijd kosten.

Wat is al gerealiseerd?

We zijn nu al weer ruim drie maanden bezig met de werkzaamheden aan het kruispunt Koninklijke Marinelaan. Het oostelijke deel van het kruispunt is gereed het voet en fietspad is aangelegd en de rijbaan is ingericht. Het wachten is op de toplaag van het asfalt.

In het westelijke deel is het riool vervangen. Op dit moment zijn de banden gesteld voor het voet- en fietspad en wordt deze voorzien van stenen.

Ook zijn de buizen aangebracht voor de kabels die de verkeersregelinstallatie moeten aansturen.

Voor de verkeerinstallatie alleen al  is 3 kilometer kabel nodig. Als de armaturen geplaatst zijn en de kabels zijn aangesloten kan er geasfalteerd worden.

In het geval van aanhoudende regenbuien kan de planning uitlopen

Het weer is voor de komende week lastig te voorspellen. In het geval van voortdurende neerslag kan er namelijk niet geasfalteerd worden.  De uitvoering van de geplande werkzaamheden kunnen dan ook uitlopen tot na de 15e september a.s..

Wat gaan we doen na de asfaltwerkzaamheden

Als er geasfalteerd is worden de lichtmasten vervangen, enkele trottoirs bestraat, bomen geplant en anti-parkeerbeugels geplaatst. Ook zijn er nog kleine werkzaamheden die nodig zijn het werk af te ronden.

Voor meer informatie en achtergronden zie www.voorschoten.nl/marinelaan.

Te downloaden:

Top