Week van de Pleegzorg (04-11-2019)

Het zou fijn zijn als een kind een veilig thuis heeft en zichzelf kan zijn. Helaas is dit niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Voor deze kinderen is een nieuw thuis, voor korte of langere tijd, van levensbelang. En pleegouders zijn hiervoor hard nodig. 30 oktober tot en met 6 november is de Week van de Pleegzorg. De gemeente bedankt alle pleeggezinnen in Voorschoten voor hun belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het geluk van kwetsbare kinderen.

Met het project Jeugdhulp in Gezinsvormen werken gemeenten en pleegzorginstanties uit de regio aan het verder verbeteren van de pleegzorg. Wethouder Monique Lamers: “Het is heel ingrijpend als een kind uit huis wordt geplaatst, voor het kind én het gezin. Als uithuisplaatsing echt de beste oplossing is, willen we het mogelijk maken dat kinderen worden opgevangen in alternatieve en kleinschalige gezinsvormen. Geweldig dat mensen bereid zijn om kinderen op te vangen! Om de pleegkinderen en de pleegouders zo goed mogelijk te ondersteunen werken we aan voorlichtingsfilms, ontmoetingen tussen pleegouders om ervaringen uit te wisselen en trainingen voor professionals.”

Pleegouders zijn nodig

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of voor langere tijd. Op dit moment zijn er in Nederland 23.000 pleegkinderen. In Voorschoten zijn nu ruim 20 pleeggezinnen. Toch is er nog steeds een tekort en wachten nog veel kinderen op een passend pleeggezin. Daarom zijn nieuwe pleeggezinnen hard nodig.

Pleegouder zijn levert meer energie op dan het kost

Een pleegouder uit Voorschoten vertelt: “Pleegouder zijn kost veel energie. Vrijwel altijd zijn pleegkinderen belast met hun verleden. Daar kun en moet je niet aan voorbij gaan. Maar met liefde, geduld en begeleiding kun je ze helpen om in het heden met hun historie te dealen en hun toekomst in te richten. Dat levert meer energie op dan het kost! Als ze uiteindelijk uitvliegen, voor zichzelf kunnen zorgen en ondanks alles een bepaalde mate van veiligheid ervaren, weet je waarom je pleegouder bent geworden!”

Kaart voor pleeggezinnen in Voorschoten

De gemeente heeft pleeggezinnen in Voorschoten een kaart en een boekenbon gestuurd als dank voor hun inzet. Bent u ook pleegouder maar heeft u niets ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente via 14070 of gemeente@voorschoten.nl
Vermeld duidelijk dat het om de Week van de Pleegzorg gaat. In verband met de privacy konden nu alleen de gezinnen bereikt worden die in beeld zijn van Jeugdformaat en Horizon.

Meer informatie

Lees meer over het pleegouderschap op www.pleegzorg.nl of www.wordpleegouder.nl

Top