Voorschoten steunt werelderfgoednominatie kanaal van Corbulo (16-05-2019)

Dit item is verlopen op 31-05-2019.

De gemeente Voorschoten heeft eind 2018 archeologisch onderzoek laten uitvoeren op drie locaties waar het kanaal van Corbulo goed bewaard is gebleven. Uit het onderzoek blijkt dat drie terreinen, in de Vlietwijk, de Starrenburgerpolder en de Knippolder samen een representatief deel van het Kanaal van Corbulo vormen. Aan het College van Voorschoten is daarom door de Limessamenwerking gevraagd om de plaatsing van deze drie kernzones inclusief een bufferzone in het Unesco Werelderfgoednominatiedossier te ondersteunen. Het college heeft hier positief op gereageerd.

De Romeinse Limes, waar het kanaal van Corbulo onderdeel van is, staat sinds 2011 op de voorlopige lijst Werelderfgoed. De Romeinse Limes markeert de grens van het uitgestrekte Romeinse rijk. Deze grens doorkruist ons land van Katwijk naar Nijmegen en volgt de loop van de oude Rijn. Het zuidelijke deel van Nederland hoorde tot het Romeinse Rijk. Het noordelijke deel lag in de Romeinse invloedssfeer. De Romeinse gouverneur Gnaeus Domitius Corbulo liet het kanaal wat naar hem vernoemd is tussen 47 en 51 na Chr. aanleggen als verbinding tussen de Oude Rijn (Leiden) en de Maas (bij het huidige Naaldwijk). Het kanaal is ter hoogte van Voorschoten minimaal 120 jaar in gebruik geweest, misschien zelfs wel 150 tot 200 jaar. De archeologische resten van het kanaal zijn goed bewaard gebleven en geven een zeldzaam inkijkje in deze grenszone van het Romeinse Rijk. 

Wethouder Marcel Cramwinckel (Erfgoed): ‘Wanneer het kanaal van Corbulo straks een werelderfgoedstatus krijgt, wordt Voorschoten onderdeel van een select aantal gebieden die uniek zijn op de wereld. Hoewel er bovengronds nu nog niets zichtbaar is, biedt de werelderfgoedstatus wereldwijde erkenning en betekent dit een waardering voor de manier waarop bewoners en gebruikers tot op de dag van vandaag met het gebied zijn omgegaan. Daar mogen we als Voorschotenaren trots op zijn’.

Vervolg

Voor de Werelderfgoednominatie moeten de drie kernzones archeologisch rijksmonument worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzorgt de aanwijzingsprocedure en zal hierover contact opnemen met eigenaren en de gebruikers van de terreinen. De procedure duurt maximaal 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop het Rijk het ontwerpbesluit ter inzage heeft ingelegd.

Te downloaden:

Top