Voorschoten krijgt ondergrondse containers (01-02-2018)

Dit item is verlopen op 22-02-2018.

De bovengrondse containers voor restafval verdwijnen in Voorschoten uit het straatbeeld en worden door de gemeente vervangen door ondergrondse containers. Ook komt er bij de hoogbouw een voorziening voor het GFT afval. De ondergrondse containers worden straks voorzien van een toegangssysteem waardoor alleen de bewoners van de hoogbouw toegang hebben tot de container.

De gemeente gaat ongeveer 50 locaties voorzien van ondergrondse restafval containers. De verwachting is dat de containers geplaatst worden in het derde kwartaal van 2018.

Bovengrondse containers Ondergrondse containers

Geen geluidsoverlast

De ondergrondse containers zijn voorzien van een 60 liter trog waardoor er alleen vuilniszakken in kunnen worden gegooid en er geen geluidsoverlast ontstaat bij het gebruik van de container. De container is hierdoor altijd gesloten, waardoor er geen ongedierte bij het afval kan komen.

Rustiger straatbeeld

Ondergrondse containers hebben meer inhoud waardoor voor vijf bovengrondse containers slechts één ondergrondse container hoeft te worden teruggeplaatst. Deze verandering geeft een rustiger straatbeeld en draagt bij een nette uitstraling van Voorschoten. Om volle containers (en bijgeplaatst afval) te voorkomen, worden de containers voorzien van een vol-meldingssysteem zodat onze inzameldienst op afstand de vulgraad kan meten en de containers op tijd kan ledigen.

Uw mening

Op www.voorschoten.nl/ondergrondsecontainers kunt u op zowel een overzichtstekening als op een tekening per locatie zien waar in uw omgeving de ondergrondse containers geplaatst gaan worden. Bij de bepaling van de locaties voor de nieuwe containers, heeft de gemeente met veel zaken rekening gehouden. Zo moeten er geen kabels, leidingen en riolering in de grond liggen en moet de container passen in de omgeving (rekening houdend met onder meer privacy, bomen, parkeerplaatsen, bereikbaarheid voor de vuilniswagen en verkeersveiligheid bij legen). Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met de nieuwe beoogde locatie voor de ondergrondse container in uw wijk. Dit kunt u tot uiterlijk donderdag 15 maart aan ons kenbaar maken door het reactieformulier op de gemeentelijke website in te vullen. Wij nemen dan  zo snel mogelijk contact met u op.

Top