Verwijdering aanhangwagen merk HenrRa van Van Beethovenlaan (18-10-2018)

Dit item is verlopen op 26-10-2018.

De eigenaar van de aanhangwagen, merk HenrRa, die geplaatst is op de Van Beethovenlaan ter hoogte van de sportvelden Adegeest wordt verzocht deze van de openbare weg te verwijderen.

De eigenaar krijgt de gelegenheid om tot zeven dagen na dagtekening van deze kennisgeving de aanhangwagen te verwijderen. Na deze termijn zal deze van gemeentewege worden weggehaald en zullen eventuele kosten op de eigenaar worden verhaald.

Voor meer informatie en vragen kunt u bellen met team Veiligheid, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 14 071.

Top