Verwijderen bootje bij Zwaluwbrug (22-05-2020)

De eigenaar van het bootje, dat ligt bij de Zwaluwbrug, wordt verzocht deze te verwijderen.

De eigenaar krijgt de gelegenheid om tot 7 dagen na publicatie het bootje te verwijderen. Na deze termijn wordt deze zo nodig door de gemeente verwijderd en worden de kosten op een mogelijke eigenaar verhaald.

Meer informatie

Team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer 14071.

Top