Verruiming Kindpakket Voorschoten (26-07-2018)

Dit item is verlopen op 26-08-2018.

Vraag het kindpakket aan voor komend schooljaar

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Dat betekent vaak veel extra kosten. Voor gezinnen met een laag inkomen is dat een hele opgave. De gemeente heeft voor de kinderen uit deze gezinnen het zogenaamde Kindpakket. Per 1 augustus verruimt de gemeente de hoogte van de inkomensgrens zodat meer inwoners gebruik kunnen maken van dit pakket. Deze uitbreiding is mogelijk met het extra geld dat het Kabinet vanaf 2017 jaarlijks aan gemeenten geeft voor het bestrijden van armoede onder kinderen.

Kindpakket

Het Kindpakket is een verzamelnaam van regelingen dat ervoor zorgt dat alle schoolgaande kinderen tot 18 jaar, uit gezinnen met beperkte financiële middelen zich kunnen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de tegemoetkoming voor schoolspullen, een laptop, een fiets of voor het lidmaatschap van een sportvereniging. Vanaf 1 augustus 2018 komen gezinnen tot 130% van de bijstandsnorm in aanmerking voor het Kindpakket. Op dit moment ligt de inkomensgrens nog op 110%. “Het is mooi dat we dit in Voorschoten mogelijk hebben kunnen maken. Met de verruiming van de inkomensgrens kunnen we meer kinderen ondersteunen zodat zij zich beter kunnen ontwikkelen,” aldus wethouder Nanning Mol.

Aanvragen

Het Kindpakket kunt u als inwoner van de gemeente Voorschoten vanaf 1 augustus aanvragen via de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kunt het Kindpakket aanvragen via de Flitsbalie.

Top