Verkenning A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 (14-01-2019)

Dit item is verlopen op 30-01-2019.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft tijdens een overleg met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) besloten extra geld uit te trekken voor de aanpak van één van de grootste knelpunten op de wegen in Nederland: de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met N14 bij Den Haag. De minister wil kijken naar een versnelling van dit project zodat de schop eerder de grond in kan en het knelpunt eerder is opgelost. De doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Als het verkeer op de A4 bij Leiden kan doorrijden, vermindert ook de drukte op de omliggende lokale en provinciale wegen.

Informatiebijeenkomsten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert drie informatiebijeenkomsten. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen.
U bent van harte welkom op:

  • dinsdag 22 januari 2019 - Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten
  • donderdag 24 januari 2019 - De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude
  • dinsdag 29 januari 2019 - Restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering

Welke maatregelen worden er bekeken?

In de MIRT-Verkenning wordt een extra rijstrook nader gedetailleerd en aangevuld met infrastructurele maatregelen. Daarnaast worden verschillende maatregelen bekeken die moeten leiden tot een verbetering van de uitwisseling tussen de A4 en het onderliggende wegennet. Ook wordt gekeken naar de toepassing van maatregelen in het kader van Smart Mobility.

Het doel van de m.e.r.-procedure is om de milieueffecten in beeld te brengen en deze een plek te geven in de te maken afwegingen.

Wilt u actief meedenken over het project?

Wilt u actief meedenken met de verkenning door bijvoorbeeld deelname aan het participatieplatform? Dat kan. U kunt zich hiervoor aanmelden op www.A4burgerveen-N14.nl

Zienswijze indienen

Van donderdag 17 januari tot en met woensdag 13 februari 2019 kunt u een zienswijze indienen op het voornemen een m.e.r.-procedure te starten voor de Verkenning A4 Burgerveen – N14. In de MER worden de milieueffecten in kaart gebracht van mogelijke maatregelen ter verbetering van de doorstroming op de A4 tussen Knooppunt Burgerveen en de N14. In de bijlage leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

Top