Vacature voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten (09-02-2018)

Dit item is verlopen op 27-02-2018.

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. De gemeente Voorschoten heeft vier adviesraden die elk op hun eigen terrein advies geven aan de gemeente op beleid en uitvoering van taken, dit zijn “de Centrale Adviesraad Wmo, de Cliëntenraad, het Platform Gehandicapten Voorschoten en de Voorschoten Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving”. Met de veranderde taken heeft de gemeente Voorschoten de wens om toe te groeien naar één adviesraad die ontschot en integraal advies kan uitbrengen in het sociaal domein.

De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Dit gebeurt op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet publieke gezondheid en alle aanverwante taken. Daar komt in de toekomst ook de Omgevingswet bij.

Voor de nieuw op te richten Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten zoeken wij een onafhankelijke voorzitter.

Als voorzitter ben jij de vertegenwoordiger en daarmee het eerste aanspreekpunt en het gezicht van de adviesraad. Je bent maatschappelijk betrokken, hebt kennis van de politieke verhoudingen en hebt affiniteit met de beleidsterreinen van de adviesraad.

Kenmerken van de voorzitter

Als voorzitter bezit je de volgende specifieke kennis en vaardigheden:

 • Bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk of de bereidheid dit netwerk op te bouwen;
 • Kennis van de bestuurlijke en politieke processen en is daardoor in staat bestuurlijke afwegingen te maken;
 • Je bent een teamspeler, verbinder, resultaatgericht en besluitvaardig;
 • Het vermogen analytisch en strategisch te denken en heeft goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Een goed inlevingsvermogen, kan goed luisteren en doorvragen;
 • Je bent flexibel beschikbaar en goed bereikbaar voor interne en externe contacten;

Wij bieden jou

 • Een unieke gelegenheid om inspraak vorm te geven in het sociaal domein.
 • De kans om samen met de leden van de adviesraad vorm te geven aan een nieuwe structuur van de adviesraad.
 • Een positie waarbij je invloed hebt op het gemeentelijk beleid
 • De mogelijkheid van een presentie vergoeding
 • Werken met enthousiaste vrijwilligers

Ten slotte

Het lidmaatschap van de adviesraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, dan wel raadscommissies en het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg, evenals zijnde ambtenaar in dienst van de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg, danwel de Werkorganisatie Duivenvoorde.
Je bent bij voorkeur woonachtig in Voorschoten.

U kunt uw reactie tot 26 februari 2018 richten aan:

Adviesraad Sociaal Domein Voorschoten
Per adres:
Leidseweg 25
2252 LA Voorschoten

Telefoonnummer: 14 071
e-mail: gemeente@voorschoten.nl

Top