Update over de raads- en commissievergaderingen Voorschoten in juni en juli (05-06-2020)

In juni en juli blijven de commissievergaderingen online plaatsvinden, maar de raadsvergadering zal weer in fysieke vorm plaatsvinden.

De afgelopen maanden hebben de commissies en de raad online vergaderd vanwege de maatregelen rondom de Coronacrisis. De recente versoepeling van de maatregelen en de behoefte bij de raad om over belangrijke onderwerpen een goed politiek debat te kunnen voeren, zijn redenen om de raadsvergaderingen weer op locatie te houden. De raadsvergaderingen van 11 juni en 9 en 16 juli vinden plaats in Raadhuis De Paauw in Wassenaar. Hier kunnen de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen en maakt de gemeente geen onnodige extra kosten. Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, kunnen belangstellenden of de pers deze vergaderingen níet bijwonen. Ze kunnen de vergaderingen live via de website van de gemeente volgen.

De commissies blijven online plaatsvinden, maar besloten is om het inspreekrecht weer terug op de agenda te zetten. Insprekers die beschikken over een communicatiemiddel met internetverbinding, microfoon en camera kunnen vanuit huis online inspreken via het vergadersysteem Microsoft Teams. Insprekers die hierover niet beschikken, kunnen naar de raadszaal komen alwaar voor hen een tablet beschikbaar is, waarmee inspreken in de online vergadering mogelijk is. Indien deze opties niet mogelijk zijn, kan altijd een brief of e-mail aan de raad gestuurd worden. Insprekers wordt verzocht zich uiterlijk maandag voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl.

Voor meer informatie over de agenda’s, live-uitzending en de mogelijkheden voor inspreken, leest u de toelichting bij de betreffende commissie- of raadsvergadering.

Top