Tweede wijziging van de gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10 (14-06-2017)

Dit item is verlopen op 06-09-2017.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten heeft op 17 mei 2017 de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Inkoopbureau H10 vastgesteld.

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling treedt in werking nadat het benodigde aantal colleges van burgemeester en wethouders van de aangesloten gemeenten deze hebben vastgesteld en deze door de vestigingsgemeente Pijnacker-Nootdorp in de Staatscourant bekend is gemaakt.

Inzage

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling ligt gedurende twaalf weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Leidseweg 25 in Voorschoten of kunt u onder dit bericht downloaden.

Top