Tunnel in Voorschoten krijgt muurschildering (19-06-2020)

In week 26 t/m 28 worden er muurschilderingen aangebracht in de tunnel onder de N447 (hoek Kniplaan/Veurseweg). Het aanbrengen van de muurschilderingen is een project van de Landschapstafel Duin Horst & Weide. Op deze manier wordt de fietsroute van Zoetermeer naar zee aantrekkelijker gemaakt.

Voorbeeld muurschildering

De Landschapstafel Duin Horst & Weide is een samenwerking van zes gemeenten (Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar), maatschappelijke organisaties en ondernemers. De tunnel bij de Kniplaan/Veurseweg wordt de tweede tunnel die een muurschildering krijgt. Voorafgaand aan deze muurschildering is een tunnel in de gemeente Wassenaar van muurschilderingen voorzien. Op de muren komen levensechte afbeeldingen van vogels, insecten en andere dieren die in de omgeving leven. In totaal zullen er drie tunnels voorzien worden van fleurige muurschilderingen. Zo worden fietsers in de tunnels gewezen op flora, fauna en cultuurhistorie die voorkomen in Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit is het Zuid-Hollandse kustgebied van in totaal 450 km² dat loopt van Hoek van Holland tot Hillegom. Kijk voor meer informatie over het kustgebied op www.nationaalparkhollandseduinen.nl.

Toegankelijkheid

Een deel van de tunnel wordt afgesloten, zodat de kunstenaars van Gomad Graffix Street Art de muurschildering kunnen maken. Er komt een keet te staan aan de kant van de Kniplaan. Ook worden er borden geplaatst om fietsers en voetgangers te waarschuwen. De tunnel zal namelijk slechter toegankelijk zijn gedurende de periode dat er gewerkt wordt.

Planning

De muren van de tunnel worden tussen 23 juni en 26 juni schoongemaakt. Vervolgens worden vanaf 29 juni in twee weken tijd de muurschilderingen aangebracht. Dit wordt gedaan door streetartists van GOMAD Graffix. Eerst zullen zij grote vlakken aanbrengen, daarna maken ze meer gedetailleerde afbeeldingen.

Achtergrond

De provincie Zuid-Holland betaalt de helft van de kosten voor het aanbrengen van de schilderingen. De zes gemeenten, waaronder Voorschoten dragen ieder ook bij. Met de provincie Zuid-Holland zijn in een overeenkomst afspraken gemaakt over het aanbrengen van de muurschilderingen en het beheer. De muurschilderingen blijven minimaal 5 jaar zitten en hopelijk zeker 10 jaar.

Top