Tien personen in Voorschoten tot Nederlander genaturaliseerd (30-07-2020)

In Voorschoten zijn op donderdag 30 juli tien personen tot Nederlander genaturaliseerd. Zij mogen zich nu officieel Nederlander noemen.

Tijdens de ceremonie legden de kandidaten een verklaring van verbondenheid af, waarmee zij beloven om de rechten en plichten, die bij het Nederlanderschap horen, te respecteren.

De ceremonie werd geleid door locoburgemeester Paul de Bruijn.

Top