Taskforce zwemmen in Voorschoten compleet (16-04-2018)

Dit item is verlopen op 21-05-2018.

De raad van Voorschoten heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2017 unaniem een motie aangenomen met een opdracht aan het college van burgmeester en wethouders om een onafhankelijke taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten’ op te richten. Het doel van deze taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten’ is te komen tot een onafhankelijke rapportage gericht aan de gemeenteraad over mogelijke scenario’s om zwemmen binnen Voorschoten mogelijk te houden. Dit aan de hand van exploitatiemodellen/vormen inclusief kosten en aandacht voor duurzame ontwikkelingen. Onder andere wordt gekeken naar de mogelijkheden van zwemmen en de exploitatie van zwembaden in andere gemeenten, een vraag- en aanbod analyse plus een nulscenario.

Drie onafhankelijke leden

De Taskforce Zwemmen in Voorschoten bestaat uit drie onafhankelijke leden: de heren Wielaart, Van der Bent en Bultman.

De heer Wielaart is 43 jaar actief in het zwembadwezen. Hij heeft diverse leidinggevende functies vervuld en adviseert gemeenten op het gebied van zwembaden en hun exploitatie. Zo heeft hij ervaring op het gebied van uitbreiden van activiteiten en aanboren van nieuwe doelgroepen.

De heer Van der Bent is voormalig directeur van een sportbedrijf waaronder het beheer valt  van 5 sporthallen, 5 gymzalen, een multifunctioneel centrum, een schietsportaccommodatie en een zwembad

De heer Bultman is consultant op het gebied van sport en bestuurslid bij de vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Definitief advies zomer 2018

Het definitieve advies van de Taskforce ‘Zwemmen in Voorschoten’ moet in juli 2018 gereed zijn en wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Voorschoten voor besluitvorming.

Wethouder Daan Binnendijk: “Fijn dat we compleet zijn en nu van start kunnen gaan. Ik ben er van overtuigd dat deze experts een gedegen en onafhankelijk advies zullen geven zodat de raad van Voorschoten een evenwichtige keuze kan gaan maken.

Top