Subsidiespreekuur op verzoek (11-07-2019)

Dit item is verlopen op 02-10-2019.

Wat betekent het nieuwe subsidiestelsel voor mijn vereniging en leden? Hoe kunnen we onze club toekomstbestendig maken? Hoe kan ik op een andere manier activiteiten financieren?    

Dit zijn voorbeelden van vragen die inwoners van Voorschoten kunnen stellen aan de gemeente over het nieuwe subsidiebeleid. Om u op weg te helpen organiseert de gemeente Voorschoten de komende weken subsidiespreekuren op verzoek. Medewerkers leggen graag uit hoe het nieuwe subsidiesysteem werkt en beantwoorden vragen. Ook denken ze mee om andere manieren te vinden om activiteiten te kunnen organiseren bijvoorbeeld via fondsen.
Desgevraagd kunnen zij helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. U kunt een afspraak maken door een e-mail te sturen naar subsidies@voorschoten.nl.
Er wordt dan een afspraak met u gemaakt.

Vanaf nu gelden er nieuwe voorwaarden om subsidie van de gemeente te krijgen. In het subsidiestelsel is de maatschappelijke agenda uitgangspunt en het past binnen de bezuinigingsafspraken die in het herstelplan zijn gemaakt op de financiën van de gemeente weer op orde te krijgen. Meer informatie over het nieuwe subsidiebeleid en de maatschappelijke agenda Voorschoten staat op www.voorschoten.nl/subsidie. Hier leest u ook veelgestelde vragen en antwoorden.

Aanvraagtermijn 1 juli-15 september

De aanvraagtermijn voor het subsidiejaar 2020 is van 1 juli tot met 15 september kunnen aanvragen worden ingediend. De aanvragen gaan digitaal via de productencatalogus op de gemeentelijke website. Kijk hiervoor ook op www.voorschoten.nl/subsidie.

Top